Aktualizacja wniosku BDO — czy Twój wpis jest aktualny? Sprawdź, kiedy aktualizacja wpisu do BDO jest wymagana

by | 13 November 2020

Aktualizacja wniosku BDO — wprowadzenie

Wiedza o systemie BDO z każdym dniem staje się coraz bardziej powszechna a przedsiębiorcy, którzy muszą się wywiązywać z nałożonych na nich obowiązków, są coraz bardziej świadomi wymagań, jakie na nich nałożono. Jednak z moich obserwacji z kilku ostatnich lat wynika, że nadal jeszcze jest wiele podmiotów, które posiadają nieprawidłowe wpisy w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarowaniu Odpadami.

Składając sprawozdania w rejestrze BDO, dla różnych firm, zauważyłam, że wiele z nich wytwarza odpady inne niż zgłoszone w rejestrze BDO. Oznacza, to, że wpis jest niezgodny ze stanem faktycznym, a co za tym idzie, wymaga aktualizacji. W przypadku błędów lub niepełnych danych aktualizacja wpisu w BDO jest niezbędna, a jej dokonanie odbywa się za pośrednictwem odpowiedniego wniosku aktualizacyjnego do BDO.

Aktualizacja wpisu do BDO i poprawność danych

Pod koniec 2019 r., kiedy to został uruchomiony elektroniczny rejestr i o zrobiło się głośno o Bazie Danych o Produkatach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami, firmy wpisywały się do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarowaniu Odpadami, tylko po to, aby wywiązać się z obowiązku posiadania numeru rejestracyjnego. Dane zgłaszane we wniosku były często niepełne lub po prostu błędne. Wynikało to z niewiedzy przedsiębiorców, ale także z trudności w zakwalifikowaniu wytwarzanych odpadów i dobraniu odpowiednich kodów. Współpracując z moimi klientami, zawsze weryfikuję poprawność danych wprowadzonych w systemie, aby mieli pewność, że ich przedsiębiorstwo jest zarejestrowane zgodnie ze stanem faktycznym a wpis nie będzie powodował konsekwencji prawnych

Warto wiedzieć, że w przypadku BDO, podmiotom, które działają niezgodnie z przepisami, grozi kara grzywny lub aresztu. Artykuł 193. ustawy o odpadach nakłada m.in. kary administracyjne, wynoszące od tysiąca do nawet kilkuset tysięcy złotych. W skrajnych przypadkach mowa o karze 1 000 000 złotych, areszcie lub grzywnie (art. 179 u.o.)

Aby uniknąć niepotrzebnych problemów, każdy przedsiębiorca powinien przeanalizować i dokładnie sprawdzić, jakie wytwarza odpady i czy wszystkie znajdują się we wpisie pod odpowiednim kodem. Dodatkowo warto pomyśleć, które działy we wniosku powinny być uzupełnione. Moja praktyka pokazuje, że firmy wprowadzające produkty w opakowaniach i wytwarzające odpady, mają w dużej części tylko wpis jako wytwórcy odpadów, co jest niezgodne ze stanem faktycznym.

Pamiętaj wniosek o aktualizację danych przekazanych do BDO powinien być złożony w terminie do 30 dni od momentu zaistnienia zmian.

Aktualizacja wniosku BDO

Ważne! Aktualizacja wniosku BDO

– w przypadku BDO, podmiotom, które działają niezgodnie z przepisami, grozi kara grzywny lub aresztu.
– wniosek o aktualizację danych przekazanych do BDO powinien być złożony w terminie do 30 dni od momentu zaistnienia zmian.

BDO aktualizacja danych — sytuacje, w których jest wymagane uaktualnienie danych w BDO

Oprócz weryfikacji poprawności wpisu należy mieć na uwadze, że aktualizacja wpisu jest wymagana również z uwagi na zmiany dotyczące prowadzenia działalności w tym m.in.:

  • wytwarzanie nowego rodzaju odpadów
  • zmianę danych
  • zmianę zakresu prowadzonej działalności
  • utworzenie nowego miejsca działalności

Jeżeli na tyle zmieni profil działalności, że zgodnie z przepisami nie powinna podlegać pod BDO powinno się dokonać wykreślenia z rejestru. 

Aktualizacja BDO opłata — kiedy jest wymagana

Samo złożenie wniosku o aktualizację w BDO nie podlega żadnej opłacie. Jednak gdy przedsiębiorstwo rozszerzy zakres swojego wpisu, np. o rejestrację w zakresie wprowadzającego produkty lub produkty w opakowaniach na terytorium Polski to należy wtedy uiścić opłatę roczną wynikającą z tego tytułu. Opłata wynosi odpowiednio 100 złotych dla mikroprzedsiębiorstw i 300 złotych dla pozostałych. 

Mając na uwadze, że ustawodawca przewidział nakładanie kar za niepoprawne dane zawarte w rejestrze BDO nie warto odkładać audytu, aby przeanalizować poprawność danych, dlatego zachęcam, żeby zrobić jak najszybciej i sapać spokojnie!

Jeżeli masz dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu. Chętnie Tobie pomogę!

* powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO)

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 299*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 79*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 349*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 199*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Rejestracja BDO po terminie

Rejestracja BDO po terminie – kiedy i jak dokonać wpisu

Rejestracja BDO po terminie - kogo dotyczy? Na wstępie chciałam przybliżyć, kogo dotyczy obowiązek uzyskania wpisu do Bazy Danych o Produktach i...
BDO ODPADY MEDYCZNE

BDO odpady medyczne – 6 branż których dotyczy zagadnienie

BDO Odpady medyczne - definicja Odpady medyczne, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowią odpady powstające w związku z...
Ewidencja odpadów BDO

Ewidencja odpadów — kto ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów?

Ewidencja odpadów - w tym artykule znajdują się podstawowe informacje dotyczące tego, czy firma powinna prowadzić ewidencję wytworzonych odpadów...
OPŁATA RECYKLINGOWA

Opłata recyklingowa za reklamówki i torebki – 5 najważniejszych informacji

W poniższym artykule chcę przybliżyć kwestie dotyczące opłaty recyklingowej i krótko odpowiedzieć na najczęstsze pytania z tym związane. Przede...
BDO SALON KOSMETYCZNY

BDO salon kosmetyczny — wszystko, co musisz wiedzieć o BDO działając w branży beauty

Rejestr BDO salon kosmetyczny — wprowadzenie  W 2018 roku został uruchomiony teleinformatyczny serwis BDO, czyli Baza Danych o Produktach i...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.