Jak wystawić KPO (Karta Przekazania Odpadów) ?

by | 20 May 2021

Zaczynając pracę w systemie BDO, warto wiedzieć jak prawidłowo wystawić KPO Kartę Przekazania Odpadów. Zapoznaj się z instrukcją i stwórz swoją pierwszą KPO.

KROK 1

Aby stworzyć KPO Kartę Przekazania Odpadów, po zalogowaniu się do systemu BDO należy wybrać swój podmiot. Obok nazwy firmy należy kliknąć przycisk Opcje > wybierz

KPO Karta Przekazania Odpadów KROK 1

KROK 2

Po wybraniu firmy pojawią się wszystkie aktywne miejsca prowadzenia działalność. Należy wybrać miejsce prowadzenia działalności, z którego mają zostać odebrane odpady.

KPO Karta Przekazania Odpadów KROK 2

KROK 3

Kolejnym krokiem będzie utworzenie karty przekazania odpadu w systemie BDO. Po wybraniu miejsca prowadzenia działalności należy zjechać na dół strony. Na stronie będzie widoczna Lista planowanych kart przekazania odpadów, aby utworzyć nową kartę, kliknij przycisk + Nowa karta

KPO Karta Przekazania Odpadów KROK 3

KROK 4

Po dodaniu nowej karty należy uzupełnić pola dotyczące odbierającego i transportującego odpady. Najczęściej odbierającym i transportującym jest ta sama firma, ale zdarza się, że są to dwie różne firmy, o czym należy pamiętać przy uzupełnianiu karty. Transportującym może być również wytwórca odpadów.

KPO Karta Przekazania Odpadów KROK 4

KROK 5

Po wprowadzeniu danych transportującego i przejmującego należy uzupełnić pola z gwiazdką*

  • kod i rodzaj odpadu
  • masa odpadu podana w tonach
  • nr rejestracyjny samochodu odbierającego odpad
  • datę i godzinę rozpoczęcia transportu
KPO Karta Przekazania Odpadów KROK 5

KROK 6

Karta przekazania odpadu przejdzie do obiegu i będzie widoczna dla firmy transportującej i przejmującej, w chwili jej zatwierdzenia. Aby zatwierdzić kartę, należy kliknąć przycisk Zmień status > Zatwierdź.

KPO Karta Przekazania Odpadów KROK 6

Po zatwierdzeniu KPO przechodzi ona do zakładki ZATWIERDZONE i nie mamy już możliwości jej edytowania. Jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, kiedy zauważymy błąd w wystawionej karcie, to jej wycofanie.

Zatwierdzoną kartę widzi już u siebie zarówno firma, która będzie transportowała odpad, jak i firma, która będzie ten odpad przejmowała.

Tu rola przekazującego się kończy. Przekazujący może wygenerować potwierdzenie wystawienia karty, ale najczęściej robi to firma transportująca. Może ona wtedy zmienić datę lub godzinę odbioru odpadu czy nr rejestracyjny pojazdu transportującego. Po wygenerowaniu potwierdzenia firma transportująca może oficjalnie odebrać od Ciebie odpad.

W momencie, kiedy odpad trafi do przejmującego, przejmujący po zważeniu odpadu zatwierdza kartę przekazania odpadu, ale może także ją odrzucić. Sytuacja taka może wystąpić w kilku przypadkach np. przy wpisaniu nieprawidłowej masy odpadu, czy błędnie wpisanym kodzie i rodzaju odpadu.

Jeżeli sytuacja nie jest sporna to PRZEKAZUJĄCY, czyli TY, tworzy korektę karty i zatwierdza ją. Jeżeli karta jest zgodna ze stanem faktycznym, zostaje zatwierdzona przez PRZEJMUJĄCEGO.

Końcowym etapem obiegu KPO jest potwierdzenie transportu przez transportującego.

Oczywiście w praktyce mogą wystąpić różne scenariusze. Teraz już wiesz, jak wygląda schemat obiegu karty przekazania odpadu i jak taką kartę wypełnić.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu. Chętnie Tobie pomogę!

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja w BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 299*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 199*

Sprawozdawczość BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 349*

Aktualizacja wpisu w BDO Wykreślenie z rejestru BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 199*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 349*
NUMER_REJESTROWY_BDO

Numer BDO – Sprawdź, na jakich dokumentach musi się znaleźć!

Numer BDO — kto musi go posiadać Indywidualny numer BDO nadawany jest podmiotom, które dokonały rejestracji w systemie BDO, czyli bazie danych o...
Handel samochodami a BDO

Handel samochodami a BDO

Handel samochodami a BDO. Rejestr BDO — Obowiązek importera samochodów. Jeżeli handlujesz sprowadzonymi samochodami powinieneś zapoznać się z...
SPRAWOZDANIE BDO PO TERMINIE

Sprawozdanie BDO po terminie

Sprawozdanie BDO po terminie — kogo dotyczy? Podmioty zarejestrowane w systemie BDO mają obowiązek złożyć raz w roku w terminie do dnia 15 marca za...
JAK SPRAWDZIC WPIS BDO

Jak sprawdzić czy firma posiada wpis do BDO?

Krótka instrukcja "Jak sprawdzić, czy firma posiada wpis do BDO?" Jak sprawdzić czy firma posiada wpis do BDO i gdzie znaleźć jej numer rejestrowy?...
BDO USLUGI GASTRONOMICZNE

Usługi gastronomiczne w świetle BDO

Usługi gastronomiczne podlegają pod wpis do BDO. Prowadząc usługi gastronomiczne tj.: pizzerie, restauracje, catering czy kawiarnie, w świetle...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.