Aktualizacja wpisu BDO

Wykreślenie z BDO

W przypadku zmiany danych lub rozszerzenia zakresu działalności, w ciągu 30 dni wymagana jest aktualizacja wpisu BDO.

Aktualizacja wpisu BDO

Wykreślenie z BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

199*

Terminowa aktualizacja w rejestrze BDO. Dopilnowanie nałożonych terminów często bywa trudne. Oferuję Ci pomoc, dzięki której na czas zostaną złożone wszystkie, konieczne aktualizacje. Dzięki temu Twoje dane w systemie BDO będą zawsze aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

Stały kontakt. Po podjęciu współpracy będziesz informowany na bieżąco, na jakim etapie znajduje się Twój wniosek. W ciągu zaledwie 24 godzin od otrzymania niezbędnych danych złożę w Twoim imieniu wniosek aktualizacyjny lub wniosek o wykreślenie z rejestru BDO.

Pełne wsparcie w przygotowaniu wymaganej dokumentacji. Dopilnuję, aby Twój wniosek zawierał wszystkie, niezbędne informacje i dane, dzięki czemu cała procedura aktualizacji wniosku BDO będzie zgodna z narzuconymi przepisami.

Aktualizacja wpisu BDO

Twój biznes się zmienia. Oznacza to, że raz złożony wniosek może wymagać aktualizacji. Mnogość sytuacji, które wymagają tych zmian, potrafi przytłoczyć, dlatego też chcę Tobie w tym pomóc.

Po dokonaniu rejestracji w systemie BDO może dojść do sytuacji, w której konieczne jest naniesienie zmian we wpisie. Wniosek aktualizacyjny należy złożyć przez system BDO w ciągu 30 dni od momentu wystąpienia zmian. Korygować można wszystkie informacje zawarte w rejestrze BDO, które dotyczą prowadzonej działalności.

Aktualizacja wpisu BDO może być wymagana z uwagi na:

  • wytwarzanie nowego rodzaju odpadów
  • zmianę danych
  • zmianę zakresu prowadzonej działalności
  • utworzenie nowego miejsca działalności

Wykreślenie z BDO

Podobnie jest w przypadku wniosku o wykreślenie z
BDO.
Odpowiedni wniosek należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia zaprzestania prowadzenia działalności, która wymagała rejestracji w systemie  BDO. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

Wpis do rejestru BDO powinien być zgodny ze stanem faktycznym. Jeżeli dane są niepełne lub niezgodne z prawdą na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara.

Aby sprostać powyższym wymaganiom — BIONES oferuje kompleksową pomoc dla firm w zakresie obsługi systemu BDO. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z formalnościami albo nie chcesz tracić czasu na dodatkową biurokrację, chętnie pomogę Ci w wywiązaniu się nałożonych przez ustawodawcę obowiązków.

Jeżeli  potrzebujesz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosku aktualizującego BDO lub wniosku o wykreślenie z systemu BDO. Po dostarczeniu wszystkich informacji i dokumentów, w ciągu 24 godzin, przygotuję i złożę wniosek w Twoim imieniu. Dzięki współpracy ze mną zyskujesz cenny czas oraz otrzymujesz merytoryczne wsparcie — zapraszam do kontaktu i współpracy.

 

*Koszt aktualizacji lub wykreślenia od 199 zł brutto

Na co dzień pomagam przedsiębiorcom w dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych z systemem BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Katarzyna Podsiad

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy aktualizacji lub wykreśleniu z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.