Ewidencja BDO

Usługa prowadzenia ewidencji BDO: wystawianie kart przekazania odpadów (KPO), wystawiania korekt kart w przypadku błędnie wpisanej wagi lub kodu odpadu, wystawianie i uzupełnianie kart ewidencji odpadów (KEO).

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje czynności związane z prowadzeniem ewidencji w systemie BDO, w tym wystawianie kart przekazania odpadów (KPO) oraz sporządzanie kart ewidencji odpadów (KEO).

199*

Wsparcie. Pomoc w prowadzeniu ewidencji odpadów BDO. Otrzymasz ode mnie wsparcie na każdym etapie naszej współpracy.

Stały kontakt. Jestem tu dla Ciebie, a moim celem jest wspierać Twoją działalność. W ciągu całego procesu będziemy w stałym kontakcie, dzięki czemu będziesz miał pełną kontrolę nad podjętymi krokami. Jesteś w dobrych rękach.

Atrakcyjne ceny. Każda oferta jest tworzona w oparciu o  indywidualne potrzeby. 

Ewidencja BDO

Ewidencja w systemie BDO powinna być prowadzona na bieżąco. W zależności od ilości wytwarzanych odpadów przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji zwykłej lub uproszczonej. Ewidencja zwykła tworzona jest na podstawie kart przekazania odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów (KEO), natomiast ewidencja uproszczona opiera się tylko i wyłącznie na kartach przekazania odpadów.

Zbierane w ten sposób informacje pozwalają gromadzić dane, zwiększać kontrolę nad krajową gospodarką odpadami oraz optymalizować dotychczasowe procesy.

Prowadzenie ewidencji BDO

Prowadząc ewidencję w systemie BDO należy pamiętać, aby na bieżąco uzupełniać wpisy dotyczące wytworzonych i przekazanych odpadów. Wpisów należy dokonywać na kartach ewidencji odpadów (KEO). Prowadzenie kart ewidencji jest obowiązkowe dla wytwórców odpadów, którzy w ciągu roku wytworzyli powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych lub/i powyżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne. Dla podmiotów, które wytwarzają odpady w ilości poniżej podanych mas, ewidencja może opierać się tylko na kartach przekazania odpadów.

KPO to dokument, który należy wystawić, aby oddać wytworzony odpad. Kartę przekazania odpadu można wystawić do 30 dni przed przekazaniem odpadów do dalszego zagospodarowania. Dokument ten uzupełnia się w systemie BDO, podając dane podmiotu transportującego i przejmującego odpady. Należy również uzupełnić rubryki dotyczące masy i kodu odpadu, daty i godziny transportu czy nr rejestracyjny pojazdu, który odbiera odpady.

Wszystkie czynności związane z prowadzeniem ewidencji w BDO wymagają czasu i systematyczności, dlatego oferuję Tobie wsparcie i pomoc w tym zakresie. Przeniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji w systemie BDO zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów oraz ułatwi Tobie prowadzenie działalności. Nie będziesz musiał zatrudniać i szkolić nowych pracowników. Dodatkowo zyskasz na czasie — tak cennym, gdy prowadzisz swoją działalność i zmagasz się z innymi, biznesowymi obowiązkami.

Jeżeli potrzebujesz mojego wsparcia i pomocy w prowadzeniu ewidencji odpadów w systemie BDO — zapraszam do kontaktu i współpracy.

 

*Obsługa systemu BDO od 199 zł brutto