BDO salon kosmetyczny — wszystko, co musisz wiedzieć o BDO działając w branży beauty

by | 26 May 2022

Rejestr BDO salon kosmetyczny — wprowadzenie 

W 2018 roku został uruchomiony teleinformatyczny serwis BDO, czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami. System został stworzony, aby ułatwić organom nadzorującym monitorowanie wytwarzanych odpadów oraz ograniczyć nieprawidłowości z tym związane. Uruchomienie rejestru było swego rodzaju rewolucją, gdyż od tego momentu wytwórcy odpadów, a także wprowadzający produkty oraz produkty w opakowaniach na rynek polski muszą wywiązywać się z obowiązków sprawozdawczych oraz ewidencyjnych, właśnie za pomocą tego serwisu. Uruchomienie rejestru BDO również pozytywnie wpłynęło na świadomość przedsiębiorców, gdyż z roku na rok coraz więcej firm wnioskuje o wpis do rejestru. Oczywiście nie wszystkie firmy muszą się tam zarejestrować, a warunki rejestracji są dokładnie określone w ustawodawstwie. I tu pojawia się podstawowe pytanie w branży beauty:

Salon kosmetyczny a BDO — czy każdy gabinet kosmetyczny musi zarejestrować się w BDO?

Aby uzyskać odpowiedz na to pytanie, trzeba dokładnie przeanalizować faktyczną sytuację danego gabinetu kosmetycznego. W ustawie nie przewidziano żadnych wykluczeń branżowych, a obowiązek wpisu do rejestru uzależniony jest od charakteru działalności danej firmy. W przypadku  BDO i salonów kosmetycznych ważne jest ustalenie, jakiego rodzaju usługi oferuje dany gabinet, a co za tym idzie jakiego rodzaju odpady wytwarza. Po sklasyfikowaniu wytwarzanych odpadów kolejnym czynnikiem, który trzeba uwzględnić, jest ich ilość, gdyż ustawodawca przewidział limity, do których zwalnia z prowadzenia ewidencji, a co za tym idzie w takim przypadku nie ma obowiązku rejestracji w bazie danych BDO.

Jeżeli jednak wytwarzasz odpady w ilościach przekraczających przewidzenie limity, to niezbędna będzie rejestracja w systemie. Przykładowe kody odpadów BDO wytwarzanych w salonie kosmetycznym oraz ich limity przedstawię w dalszej części tego artykułu. 

Odpady medyczne w salonie kosmetycznym — czyli obligatoryjny obowiązek rejestracji w systemie BDO 

Branża beauty oferuje bardzo szeroką gamę usług pielęgnacyjnych. Niektóre z zabiegów wymagają użycia narzędzi chirurgicznych takich jak skalpele czy dłuta lub po prostu igieł oraz strzykawek, które są później uznawane za odpad medyczny. Wytwarzanie tego typu odpadów, które są sklasyfikowane jako niebezpiecznie obliguje salon kosmetyczny do rejestracji w BDO bez względu na wytworzoną ilość takich odpadów medycznych. 

Kolejną ważną kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę w przypadku odpadów medycznych i salonu kosmetycznego jest to, że odpady takie muszą być składowane i przechowywane w ściśle określony sposób i w odpowiednich warunkach. Przede wszystkim odpady takie muszą być składowane w odpowiednich pojemnikach do tego przeznaczonych oraz dokładnie opisanych ze względu na odpad czy datę rozpoczęcia składowania. Pojemniki te natomiast trzeba przechowywać w odpowiednich miejscach i tu mamy do wyboru dwie opcje: odpowiednia lodówka lub odpowiednie pomieszczenie do tego wydzielone. W przypadku lodówek odpady medyczne możemy składować do 30 dni, natomiast w przypadku pomieszczeń z temperaturą do 18 stopni Celsjusza tylko 72 godziny. 

W przypadku odpadów medycznych w salonie kosmetycznym nie można zapomnieć o stworzeniu wewnętrznych procedur dotyczących właściwego postępowania za tymi odpadami. Procedury te związane są z większym zagrożeniem dla zdrowia i życia w przypadku odpadów medycznych i wymagane są przez sanepid. 

BDO i salon kosmetyczny jako wprowadzający produkty w opakowaniach

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę w przypadku BDO i salonów kosmetycznych jest wprowadzanie produktów w opakowaniach. Zdarza się, że gabinety beauty oferują również swoim klientom sprzedaż produktów do pielęgnacji urody czy nawet urządzeń do zabiegów kosmetycznych. Jeżeli do tych produktów dołączają własne opakowanie lub wydają torebki jednorazowe to w takim przypadku również wymagany jest wpis w rejestrze BDO. Gabinet kosmetyczny w takim przypadku musi uzyskać wpis jako wprowadzający produkty w opakowaniach. W tym przypadku ustawodawca nie przewidział żadnych zwolnień, a rejestracji należy dokonać przed wprowadzeniem na rynek pierwszego opakowania lub wydania pierwszej reklamówki z tworzywa sztucznego. 

Warto zaznaczyć, że omawiane zagadnienia BDO dotyczą w takim samym stopniu również mobilnych salonów kosmetycznych.

BDO SALON KOSMETYCZNY

BDO salon kosmetyczny — pamiętaj!

W przypadku wytwarzania odpadów medycznych w salonie kosmetycznym wpis do rejestru BDO jest obowiązkowy bez względu na ilość wytwarzanych odpadów.

Salon kosmetyczny a BDO — obowiązki

Jeżeli już określimy, że dany salon musi uzyskać wpis do rejestru, warto zapoznać się też z obowiązkami, które z tego faktu wynikają. Poniżej przedstawiam podstawowe wymogi w odniesieniu do BDO

Rejestracja BDO salon kosmetyczny

W pierwszej kolejności, aby uzyskać wpis i numer rejestrowy BDO należy wypełnić odpowiedni wniosek w formie elektronicznej na stronie https://bdo.mos.gov.pl/. Jeżeli wiosek nie zawiera żadnych błędów formalnych czy braków urząd w ciągu 30 dni nada Tobie indywidualny numer rejestrowy. 

Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek BDO dla salonu kosmetycznego zapraszam do kontaktu, chętnie Tobie pomogę. 

Ewidencja BDO salon kosmetyczny

Zgodnie z zapisami w ustawach o odpadach oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi podmioty wpisane do rejestru zobligowane są do prowadzenia odpowiedniej ewidencji. W przypadku odpadów ewidencja taka powinna być prowadzona w systemie BDO i zawierać między innymi rodzaj wytworzonego odpadu oraz jego masę. Ewidencja powinna być prowadzona na bieżąco i zgodna ze stanem faktycznym 

W przypadku wprowadzania opakowań ewidencja jest prowadzona poza systemem i powinna zawierać rodzaj materiału, z jakiego wykonane jest opakowanie, jego masę oraz wartość netto za jaką opakowania zostały zakupione. 

W przypadku reklamówek jednorazowych należy znać ich grubość oraz ewidencjonować ilość zakupionych, oraz wydanych toreb w danym roku. Tu również dochodzi dodatkowy obowiązek, gdyż raz na kwartał trzeba przekazywać do urzędu marszałkowskiego opłatę recyklingową, którą należy pobierać od klientów w chwili wydawania reklamówek. 

Sprawozdanie BDO salon kosmetyczny

Wspomniana wcześniej ewidencja będzie niezbędna do sporządzania corocznych sprawozdań, które od 2019 roku przygotowuje się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. 

Sprawozdania należy składać do 15 marca, uwzględniając dane za rok poprzedni. Sprawozdanie oczywiście będzie uzależnione zakresu, w jakim jesteśmy wpisani w systemie. W wyżej omówionych przypadkach trzeba złożyć dwa osobne sprawozdania, czyli osobno dla wytworzonych odpadów oraz osobno dla wprowadzonych produktów w opakowaniach i wydanych reklamówek.

Numer rejestrowy BDO salon kosmetyczny

Uzyskanie numeru BDO w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach obliguje rownież dany podmiot do umieszczania tego numeru na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Jako jedne z najważniejszych należy wymienić faktury VAT oraz paragony fiskalne. 

Opłaty BDO salon kosmetyczny

Opłaty w BDO zależą od zakresu wpisu w rejestrze oraz od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku salonu urody, który jest wpisany tylko w zakresie wytwarzania odpadów, nie trzeba uiszczać żadnych opłat. 

Jeżeli natomiast wpis jest rozszerzony o wprowadzanie produktów w opakowaniach, trzeba uiścić opłatę rejestrową, która wynosi odpowiednio 100 złotych dla mikroprzedsiębiorstw oraz 300 złotych dla pozostałych. Oprócz tego trzeba będzie uiszczać opłatę roczną w takiej samej wysokości jak również opłatę recyklingową, oraz opłatę na kampanie edukacyjne, które są uzależnione od ilości wprowadzonych opakowań.

W przypadku wydawania reklamówek jak już wspomniałam wcześniej, należy raz na kwartał przekazywać do urzędu marszałkowskiego opłaty pobrane od klientów za wydane torby. 

Kary za nieprzestrzeganie przepisów związanych z BDO

Ustawodawca przewidział również konsekwencje dla przedsiębiorców, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów. Kary są przewidziane między innymi za: 

  • brak wpisu 
  • nieaktualne dane w rejestrze
  • brak wniosku o wykreślenie (jeżeli sytuacja tego wymaga)
  • nieumieszczenie numeru na dokumentach
  • transport odpadów bez wymaganego wpisu

Warto o tym pamiętać, gdyż kary zaczynają się od kilku tysięcy złotych a górna granica to 1 milion złotych. W skrajnych przypadkach może być nawet zastosowana kara aresztu. 

BDO salon kosmetyczny i kody odpadów. 

W poniższych tabelach przedstawiam przykładowe kody odpadów wytwarzanych w salonie kosmetycznym i ich limity, które pozwalają na zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji oraz przykładowe kody odpadów medycznych, które mogą wystąpić w gabinecie urody.

Typowe kody odpadów BDO dla salonu kosmetycznego

KODY ODPADOW W GABINECIE KOSMETYCZNYM

Odpady medyczne salon kosmetyczny

ODPADY MEDYCZNE SALON KOSMETYCZNY

* powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO)

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 399*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 249*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 399*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 299*

Konsultacje BDO

Usługa obejmuje 60 minutową indywidualną konsultację z zakresu BDO dotyczącą Twojego problemu.

od 299*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Jak sprawdzić numer BDO

Jak sprawdzić numer BDO?

Jak sprawdzić numer BDO — jako że temat BDO jest nadal stosunkowo świeży, wielu przedsiębiorców ma bardzo małą wiedzę w zakresie obowiązków...
Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów — co to takiego?

W moich wpisach na blogu można znaleźć artykuł dotyczący ewidencji odpadów. Wspomniałam tam również, że ewidencję dzielimy na: pełną ewidencję...
Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku — czyli wszystkie podstawowe informacje o rejestracji w systemie BDO. W artykule tym opiszę proces rejestracji w...
Kary BDO

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć?

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć? To najczęstsze pytanie, jakie otrzymuję od osób, które szukają u mnie pomocy w sprawach związanych z...
Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO — tytuł tego artykułu, nie został wybrany przypadkowo. W związku z konsultacjami, jakie prowadzę...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.
    * Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez BIONES sp. z o.o. m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności: https://biones.pl/polityka-prywatnosci/

    error: Zawartość tej strony jest chroniona!