Opłata recyklingowa za reklamówki i torebki – 5 najważniejszych informacji

by | 14 September 2022

W poniższym artykule chcę przybliżyć kwestie dotyczące opłaty recyklingowej i krótko odpowiedzieć na najczęstsze pytania z tym związane. Przede wszystkim opiszę, kogo dotyczy ta kwestia i jakie obowiązki z niej wynikają. 

Co to jest opłata recyklingowa? 

Opłata recyklingowa dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego. Związana jest ona z wydawaniem toreb na zakupy dla swoich klientów. Co ważne, opłata dotyczy tylko toreb z tworzyw sztucznych, a torby papierowe są zwolnione z takiej opłaty. 

Każdy przedsiębiorca wydający reklamówki powinien pobrać opłatę od swoich klientów za każdą wydaną torbę z tworzywa sztucznego. 

Wysokość opłaty recyklingowej wynosi 20 groszy netto za każdą wydaną reklamówkę. Pobrane opłaty za torebki należy przekazywać do urzędu marszałkowskiego. Do opłaty można doliczyć również koszt samej reklamówki, ale przedsiębiorca rozlicza się tylko  ze wspomnianej opłaty recyklingowej. 

Czy zrywki podlegają opłacie recyklingowej?

Tak zwane zrywki, czyli torby o grubości poniżej 15 mikrometrów nie podlegają opłacie recyklingowej tylko w przypadku gdy są udostępniane do pakowania żywności sprzedawanej luzem, co ma zapobiegać w marnowaniu żywności. 

Urząd marszałkowski a opłata recyklingowa

Zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opłaty recyklingowe pobrane za wydane reklamówki należy wnieść do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności, w którym reklamówki zostały wydane. Opłaty recyklingowe rozlicza się kwartalnie, a termin uiszczania opłat za wydane reklamówki wyznaczony jest do 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. 

oplata recyklingowa

Opłata recyklingowa – ważne!

Pamiętaj aby pobierać opłatę recyklingową od Twoich klientów za wydane reklamówki zakupowe.

BDO a opłata recyklingowa

Obowiązki właścicieli jednostek handlu detalicznego i hurtowego nie kończą się na pobieraniu i odprowadzaniu opłat do urzędu. Dodatkowo przedsiębiorcy muszą wywiązać się z obowiązków związanych z rejestrem BDO, czyli Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami. 

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania w BDO raz w roku do dnia 15 marca za rok poprzedni. W sprawozdaniu takim uwzględnia się ilość zakupionych i wydanych reklamówek w danym roku z podziałem na ich grubość. W sprawozdaniu wyszczególniamy trzy przedziały grubości toreb z tworzywa sztucznego: 

 • poniżej 15 mikrometrów
 • od 15 do 49 mikrometrów
 • powyżej 50 mikrometrów

Ustawodawca nakłada również na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ewidencji zakupionych oraz wydanych toreb jednorazowych. Ważne jest aby ewidencję prowadzić na bierząco i dbać o jej zgodność ze stanem faktycznym. Na podstawie rzetelne prowadzonej ewidencji łatwiej będzie przygotować sprawozdanie roczne oraz wyliczyć należne opłaty do urzędu marszałkowskiego. 

Kary za brak opłaty recyklingowej

Zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przedsiębiorca, który nie pobiera opłaty recyklingowej za wydane reklamówki z tworzywa sztucznego, podlega karze pieniężnej wynoszącej od 500 do 20 000 złotych. 

Dlatego nie warto bagatelizować tego obowiązku i jak najszybciej zadbać o pobranie opłaty recyklingowej w sklepie czy hurtowni. 

* powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO)

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 399*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 249*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 399*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 299*

Konsultacje BDO

Usługa obejmuje 60 minutową indywidualną konsultację z zakresu BDO dotyczącą Twojego problemu.

od 299*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Dyrektywa SUP

Dyrektywa SUP dla gastronomii i jednostek handlowych — najważniejsze obowiązki

Dyrektywa SUP w Polsce  Rok 2023 był rokiem, w którym w Polsce zaczęto wdrażać obowiązki związane tzw. dyrektywą plastikową. Jednak nie wszystkie...
Jak sprawdzić numer BDO

Jak sprawdzić numer BDO?

Jak sprawdzić numer BDO — jako że temat BDO jest nadal stosunkowo świeży, wielu przedsiębiorców ma bardzo małą wiedzę w zakresie obowiązków...
Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów — co to takiego?

W moich wpisach na blogu można znaleźć artykuł dotyczący ewidencji odpadów. Wspomniałam tam również, że ewidencję dzielimy na: pełną ewidencję...
Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku — czyli wszystkie podstawowe informacje o rejestracji w systemie BDO. W artykule tym opiszę proces rejestracji w...
Kary BDO

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć?

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć? To najczęstsze pytanie, jakie otrzymuję od osób, które szukają u mnie pomocy w sprawach związanych z...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.
  * Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez BIONES sp. z o.o. m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności

  * This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.