Opłata recyklingowa za reklamówki i torebki – 5 najważniejszych informacji

by | 14 September 2022

W poniższym artykule chcę przybliżyć kwestie dotyczące opłaty recyklingowej i krótko odpowiedzieć na najczęstsze pytania z tym związane. Przede wszystkim opiszę, kogo dotyczy ta kwestia i jakie obowiązki z niej wynikają. 

Co to jest opłata recyklingowa? 

Opłata recyklingowa dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego. Związana jest ona z wydawaniem toreb na zakupy dla swoich klientów. Co ważne, opłata dotyczy tylko toreb z tworzyw sztucznych, a torby papierowe są zwolnione z takiej opłaty. 

Każdy przedsiębiorca wydający reklamówki powinien pobrać opłatę od swoich klientów za każdą wydaną torbę z tworzywa sztucznego. 

Wysokość opłaty recyklingowej wynosi 20 groszy netto za każdą wydaną reklamówkę. Pobrane opłaty za torebki należy przekazywać do urzędu marszałkowskiego. Do opłaty można doliczyć również koszt samej reklamówki, ale przedsiębiorca rozlicza się tylko  ze wspomnianej opłaty recyklingowej. 

Czy zrywki podlegają opłacie recyklingowej?

Tak zwane zrywki, czyli torby o grubości poniżej 15 mikrometrów nie podlegają opłacie recyklingowej tylko w przypadku gdy są udostępniane do pakowania żywności sprzedawanej luzem, co ma zapobiegać w marnowaniu żywności. 

Urząd marszałkowski a opłata recyklingowa

Zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opłaty recyklingowe pobrane za wydane reklamówki należy wnieść do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności, w którym reklamówki zostały wydane. Opłaty recyklingowe rozlicza się kwartalnie, a termin uiszczania opłat za wydane reklamówki wyznaczony jest do 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. 

oplata recyklingowa

Opłata recyklingowa – ważne!

Pamiętaj aby pobierać opłatę recyklingową od Twoich klientów za wydane reklamówki zakupowe.

BDO a opłata recyklingowa

Obowiązki właścicieli jednostek handlu detalicznego i hurtowego nie kończą się na pobieraniu i odprowadzaniu opłat do urzędu. Dodatkowo przedsiębiorcy muszą wywiązać się z obowiązków związanych z rejestrem BDO, czyli Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami. 

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania w BDO raz w roku do dnia 15 marca za rok poprzedni. W sprawozdaniu takim uwzględnia się ilość zakupionych i wydanych reklamówek w danym roku z podziałem na ich grubość. W sprawozdaniu wyszczególniamy trzy przedziały grubości toreb z tworzywa sztucznego: 

  • poniżej 15 mikrometrów
  • od 15 do 49 mikrometrów
  • powyżej 50 mikrometrów

Ustawodawca nakłada również na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ewidencji zakupionych oraz wydanych toreb jednorazowych. Ważne jest aby ewidencję prowadzić na bierząco i dbać o jej zgodność ze stanem faktycznym. Na podstawie rzetelne prowadzonej ewidencji łatwiej będzie przygotować sprawozdanie roczne oraz wyliczyć należne opłaty do urzędu marszałkowskiego. 

Kary za brak opłaty recyklingowej

Zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przedsiębiorca, który nie pobiera opłaty recyklingowej za wydane reklamówki z tworzywa sztucznego, podlega karze pieniężnej wynoszącej od 500 do 20 000 złotych. 

Dlatego nie warto bagatelizować tego obowiązku i jak najszybciej zadbać o pobranie opłaty recyklingowej w sklepie czy hurtowni. 

* powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO)

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 299*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 79*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 349*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 199*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Rejestracja BDO po terminie

Rejestracja BDO po terminie – kiedy i jak dokonać wpisu

Rejestracja BDO po terminie - kogo dotyczy? Na wstępie chciałam przybliżyć, kogo dotyczy obowiązek uzyskania wpisu do Bazy Danych o Produktach i...
BDO ODPADY MEDYCZNE

BDO odpady medyczne – 6 branż których dotyczy zagadnienie

BDO Odpady medyczne - definicja Odpady medyczne, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowią odpady powstające w związku z...
Ewidencja odpadów BDO

Ewidencja odpadów — kto ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów?

Ewidencja odpadów - w tym artykule znajdują się podstawowe informacje dotyczące tego, czy firma powinna prowadzić ewidencję wytworzonych odpadów...
BDO SALON KOSMETYCZNY

BDO salon kosmetyczny — wszystko, co musisz wiedzieć o BDO działając w branży beauty

Rejestr BDO salon kosmetyczny — wprowadzenie  W 2018 roku został uruchomiony teleinformatyczny serwis BDO, czyli Baza Danych o Produktach i...
BDO opakowania na wynos

BDO Gastronomia — 7 podstawowych zagadnień związanych z BDO dla restauratorów i firm cateringowych

BDO Gastronomia — wprowadzenie do tzw. Bazy Danych o Odpadach i odpowiedź na pytanie: Czy BDO dotyczy gastronomii? Potoczna nazwa nie odzwierciedla...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.