Handel samochodami a BDO

by | 08 October 2021

Handel samochodami a BDO. Rejestr BDO — Obowiązek importera samochodów.

Jeżeli handlujesz sprowadzonymi samochodami powinieneś zapoznać się z systemem BDO. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami jest projektem Ministerstwa Środowiska, które przy jego pomocy chce przeciwdziałać wszelkim nieprawidłowościom, związanym z sektorem gospodarowania odpadami.

Importerzy pojazdów byli zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO do końca 2019 roku. Każdy przedsiębiorca sprowadzający do Polski pojazdy, w świetle przepisów jest również wprowadzającym akumulatory, baterie, oleje, smary czy opony. W związku z powyższym powinien znaleźć się w rejestrze i otrzymać indywidualny numer BDO.

Wielu importerów sprowadzających na co dzień pojazdy oraz części do samochodów nie jest świadoma o istnieniu m.in. obowiązku uiszczania opłaty produktowej, oraz innych zobowiązań wynikających z takich ustaw, jak:

 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Przedsiębiorcy często dowiadują się o dodatkowych obowiązkach dopiero po kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Za niedopełnienie formalności związanych z BDO, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara administracyjna, kara grzywny, a nawet kara aresztu.

Dlatego ważne jest, aby podmioty handlujące importowanymi samochodami terminowo rozliczały się ze sprowadzonych aut przez bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jednak, aby wywiązać się tego obowiązku należy wykonać kilka kroków opisanych poniżej.

Handel samochodami a BDO

Handel Samochodami a BDO –  Ważne!

Każdy przedsiębiorca sprowadzający do Polski pojazdy, w świetle przepisów jest również wprowadzającym akumulatory, baterie, oleje, smary czy opony. W związku z powyższym powinien znaleźć się w rejestrze i otrzymać indywidualny numer BDO.

System BDO i rejestracja

System BDO uruchomiony został w 2018 roku. Rejestr BDO gromadzi informacje i umożliwia wywiązanie się z nałożonych obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Od stycznia 2020 roku realizację ww. zobowiązań należy dokonywać wyłącznie on-line za pośrednictwem portalu www.bdo.mos.gov.pl.

Wniosek o wpis do rejestru BDO złożony jest z piętnastu działów, działy podzielone są na tabele i niestety dla osób niezaznajomionych z systemem, złożenie wniosku może przysporzyć wiele problemów.  Wpis wiąże się również z opłatą rejestrową oraz opłatą roczna, która wynosi 100 złotych dla mikro przedsiębiorstw oraz 300 złotych dla pozostałych przedsiębiorstw.

Handel samochodami a BDO — ewidencja

Poza rejestracją w bazie BDO przedsiębiorca importujący samochody musi wywiązać się z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencję BDO dotyczącą sprowadzonych samochodów należy prowadzić poza systemem BDO w formie papierowej lub elektronicznej i powinna ona obejmować dane dotyczące:

 • ilość importowanych aut
 • wagę akumulatorów
 • masę sprzętu elektronicznego (dotyczy sprzętu innego niż fabryczny)
 • masę opon
 • ilość sprowadzonego w pojazdach oleju
 • w przypadku sprzedaży części rozliczać ilość wprowadzonych opakowań

Ewidencja BDO związana z handlem samochodami powinna być prowadzona na bieżąco i przechowywana przez okres 5 lat.

Handel samochodami a BDO — Sprawozdanie za sprowadzone samochody

Na podstawie ww. ewidencji, importer zobowiązany jest składać coroczne raporty do Urzędu Marszałkowskiego, czyli tzw. sprawozdanie BDO. Sprawozdanie należy złożyć do 15 marca każdego roku za rok poprzedni.

W sprawozdaniach BDO, na podstawie prowadzonej w ciągu roku ewidencji, wyliczane są opłaty produktowe, które przedsiębiorca musi uiścić do właściwego ze względu na prowadzenie działalności Marszałka Województwa.

Kary za brak wpisu do BDO

Ustawodawca przewidział również kary za niedopełnienie nałożonych obowiązków. Zgodnie z art. 194 ustawy o odpadach przedział kary administracyjnej wynosi od 1.000 zł aż do 1.000.000 złotych.

Kary są nakładane między innymi za:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego BDO na dokumentach sprzedażowych
 • dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi
 • brak umowy ze stacją demontażu dla importerów pojazdów

Ponadto Urząd Marszałkowski w drodze postępowania administracyjnego, może zarządzać uiszczenia zaległych opłat produktowych do 5 lat wstecz wraz z ustawowymi odsetkami.

Obowiązki związane z BDO nie dotyczą tylko handlarzy samochodów, ale obowiązują każde przedsiębiorstwo, które tylko na własne potrzeby sprowadzi między innymi auto, przyczepę, komputer czy tablet.

Aby sprostać powyższym wymaganiom — BIONES oferuje kompleksową pomoc dla firm w zakresie obsługi systemu BDO. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z formalnościami albo nie chcesz tracić czasu na dodatkową biurokrację, chętnie pomogę Ci w wywiązaniu się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków. Zapraszam do kontaktu.

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja w BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 299*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 199*

Sprawozdawczość BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 349*

Aktualizacja wpisu w BDO Wykreślenie z rejestru BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 199*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 349*
NUMER_REJESTROWY_BDO

Numer BDO – Sprawdź, na jakich dokumentach musi się znaleźć!

Numer BDO — kto musi go posiadać Indywidualny numer BDO nadawany jest podmiotom, które dokonały rejestracji w systemie BDO, czyli bazie danych o...
SPRAWOZDANIE BDO PO TERMINIE

Sprawozdanie BDO po terminie

Sprawozdanie BDO po terminie — kogo dotyczy? Podmioty zarejestrowane w systemie BDO mają obowiązek złożyć raz w roku w terminie do dnia 15 marca za...
KPO (Karta Przekazania Odpadów) - Jak wystawić

Jak wystawić KPO (Karta Przekazania Odpadów) ?

Zaczynając pracę w systemie BDO, warto wiedzieć jak prawidłowo wystawić KPO Kartę Przekazania Odpadów. Zapoznaj się z instrukcją i stwórz swoją...
JAK SPRAWDZIC WPIS BDO

Jak sprawdzić czy firma posiada wpis do BDO?

Krótka instrukcja "Jak sprawdzić, czy firma posiada wpis do BDO?" Jak sprawdzić czy firma posiada wpis do BDO i gdzie znaleźć jej numer rejestrowy?...
BDO USLUGI GASTRONOMICZNE

Usługi gastronomiczne w świetle BDO

Usługi gastronomiczne podlegają pod wpis do BDO. Prowadząc usługi gastronomiczne tj.: pizzerie, restauracje, catering czy kawiarnie, w świetle...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.