Numer BDO – Sprawdź, na jakich dokumentach musi się znaleźć!

by | 26 November 2021

Numer BDO — kto musi go posiadać

Indywidualny numer BDO nadawany jest podmiotom, które dokonały rejestracji w systemie BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. W bazie gromadzone są informacje o podmiotach, które między innymi wprowadzają na rynek produkty, opakowania oraz gospodarują odpadami. Obowiązek rejestracji w bazie BDO uzależniony jest od zakresu działania firmy. Jeżeli Twoja działalność związana jest z:

 • produkcją, importem lub wewnątrzwspólnotowym nabywaniem opakowań
 • wprowadzaniem na terenie Polski produktów w opakowaniach
 • wprowadzaniem na terenie Polski sprzętu elektrycznego lub elektronicznego
 • wprowadzaniem na terenie Polski pojazdów
 • wprowadzaniem na terenie Polski baterii lub akumulatorów
 • wprowadzaniem na terenie Polski opon
 • wprowadzaniem na terenie Polski olejów i smarów technicznych
 • wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadów

to jesteś zobowiązany do wpisu w systemie BDO. Ponadto do wpisu zobowiązane są podmioty utrzymujące porządek i czystość w gminach. Przedsiębiorcy wpisani do tej pory do rejestru GIOŚ po nadaniu numeru BDO w ciągu trzech miesięcy powinni zaktualizować go na wszystkich nowo wystawionych dokumentach.

Wyjątki — kiedy nie trzeba rejestrować się w BDO

Część przedsiębiorców została zwolniona z obowiązku wpisu do rejestru BDO. Zwolnienie jednak dotyczy tylko i wyłącznie wytwórców odpadów, którzy wytworzyli ilości i rodzaje odpadów znajdujące się w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju odpadów i ilości odpadów, dla który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. 

Rejestr BDO nie obejmuje również:

 • wytwórców odpadów komunalnych,
 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów sklasyfikowaną jako działalność nieprofesjonalna
 • przedsiębiorców dysponujących pojazdami wycofanymi z eksploatacji, pod warunkiem że pojazdy zostaną oddane do stacji demontażu

Jak wygląda numer BDO

Nr BDO to unikatowy numer składający się z 9 cyfr. Marszałek Województwa nadaje rejestrującym się podmiotom kolejny wolny numer, dzięki temu każdy numer jest indywidualny. Przykładowy nr. rejestrowy BDO może wyglądać następująco: 000297365.

NUMER_BDO

Pamiętaj! Numer Rejestrowy BDO należy umieszczać na:
– fakturach
– paragonach fiskalnych
– umowach kupna-sprzedaży

Kto powinien umieszczać numer BDO na dokumentach

Zgodnie z art. 63. Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 wszystkie podmioty zarejestrowane w bazie BDO zobligowane są do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzonych w związku z prowadzoną działalnością.

Do podmiotów tych zaliczamy:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 • wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • wprowadzających pojazdy,
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzających na terytorium kraju opony,
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

3 dokumenty, na których należy umieszczać numer BDO

Numer rejestrowy BDO należy umieszczać na dokumentach sprzedażowych tj.:

 • faktury VAT
 • paragony fiskalne
 • umowy kupna-sprzedaży

Numeru nie trzeba natomiast umieszczać na pozostałych dokumentach generowanych w związku z prowadzoną działalnością tj.:

 • dokumenty składane do urzędów 
 • dokumenty związane z bieżącą obsługą administracyjną przedsiębiorstwa
 • pozostałe dokumenty niezwiązane z działalnością podlegającą pod BDO

Obowiązek umieszczania numeru BDO na ww. dokumentach obwiązuje od dnia nadania numeru rejestrowego.

Kary za brak nr BDO

Za brak numeru BDO na ww. dokumentach grożą sankcje. Za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o odpadach WIOŚ ( Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska ) może nałożyć pieniężną karę administracyjną. Mandaty mogą być bardzo wysokie, bo kary zaczynają się od 1000 złotych, a górną granicą jest aż 1 000 000 złotych. Dlatego warto zadbać o to, aby numer BDO dodawał się automatycznie na paragonach czy fakturach generowanych w systemach księgowych. Taki zabieg pozwoli uniknąć niepotrzebnych i dotkliwych kar.

Biorąc pod uwagę jak wysokie kary przewidział ustawodawca za nieprzestrzeganie obowiązku umieszczania nr BDO na dokumentach zachęcamy do niebagatelizowania tego przepisu i niezwłocznego przeprogramowania swoich kas fiskalnych oraz aktywowania odpowiednich ustawień w programach do wystawiania faktur.

Aby sprostać powyższym wymaganiom — BIONES oferuje kompleksową pomoc dla firm w zakresie obsługi systemu BDO. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z formalnościami albo nie chcesz tracić czasu na dodatkową biurokrację, chętnie pomogę Ci w wywiązaniu się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków. Zapraszam do kontaktu.

* powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO)

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 299*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 79*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 349*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 199*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Rejestracja BDO po terminie

Rejestracja BDO po terminie – kiedy i jak dokonać wpisu

Rejestracja BDO po terminie - kogo dotyczy? Na wstępie chciałam przybliżyć, kogo dotyczy obowiązek uzyskania wpisu do Bazy Danych o Produktach i...
BDO ODPADY MEDYCZNE

BDO odpady medyczne – 6 branż których dotyczy zagadnienie

BDO Odpady medyczne - definicja Odpady medyczne, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowią odpady powstające w związku z...
Ewidencja odpadów BDO

Ewidencja odpadów — kto ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów?

Ewidencja odpadów - w tym artykule znajdują się podstawowe informacje dotyczące tego, czy firma powinna prowadzić ewidencję wytworzonych odpadów...
OPŁATA RECYKLINGOWA

Opłata recyklingowa za reklamówki i torebki – 5 najważniejszych informacji

W poniższym artykule chcę przybliżyć kwestie dotyczące opłaty recyklingowej i krótko odpowiedzieć na najczęstsze pytania z tym związane. Przede...
BDO SALON KOSMETYCZNY

BDO salon kosmetyczny — wszystko, co musisz wiedzieć o BDO działając w branży beauty

Rejestr BDO salon kosmetyczny — wprowadzenie  W 2018 roku został uruchomiony teleinformatyczny serwis BDO, czyli Baza Danych o Produktach i...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.