Karta Przekazania Odpadu KPO — Instrukcja wystawienia w 6 prostych krokach

by | 20 May 2021

Karta przekazania odpadu BDO

Pracując z moimi klientami, zauważyłam, że wielu z nich ma trudności z poruszaniem się po systemie BDO, a co za tym idzie z wystawianiem kart przekazania odpadów. Wystawienie karty przekazania odpadów jest niezbędne, aby zgodnie z przepisami przekazać wytworzone odpady.

W kartach KPO w BDO trzeba zawrzeć wiele danych, które są przechowywane w systemie i służą do monitoringu wytwarzanych odpadów oraz są wykorzystywane do tworzenia corocznych sprawozdań.

Do podstawowych danych, które trzeba wprowadzać w kartach przekazania opadu (KPO) należą:

  • kod odpadu i jego rodzaj
  • masa odpadu
  • data i godzina przekazania

Oprócz tych podstawowych informacji na karcie przekazania odpadu znajdują się rownież informacje o podmiocie przekazującym, osobie, która wystawiła kartę KPO, firmie przejmującej oraz firmie transportującej odpady, włącznie z numerem rejestracyjnym samochodu, który odpad odbiera. 

Karta przekazania odpadu — instrukcja wystawienia

Pracując w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami, warto wiedzieć, jak prawidłowo wystawić KPO — Kartę Przekazania Odpadów. Zapoznaj się z instrukcją i stwórz swoją KPO w 6 prostych krokach.

KROK 1

Aby stworzyć KPO Kartę Przekazania Odpadów, po zalogowaniu się do systemu BDO należy wybrać swój podmiot. Obok nazwy firmy należy kliknąć przycisk Opcje > wybierz

KPO Karta Przekazania Odpadów KROK 1

KROK 2

Po wybraniu firmy pojawią się wszystkie aktywne miejsca prowadzenia działalność. Należy wybrać miejsce prowadzenia działalności, z którego mają zostać odebrane odpady.

KPO Karta Przekazania Odpadów KROK 2

KROK 3

Kolejnym krokiem będzie utworzenie karty przekazania odpadu w systemie BDO. Po wybraniu miejsca prowadzenia działalności należy zjechać na dół strony. Na stronie będzie widoczna Lista planowanych kart przekazania odpadów, aby utworzyć nową kartę, kliknij przycisk + Nowa karta

KPO Karta Przekazania Odpadów KROK 3

KROK 4

Po dodaniu nowej karty należy uzupełnić pola dotyczące odbierającego i transportującego odpady. Najczęściej odbierającym i transportującym jest ta sama firma, ale zdarza się, że są to dwie różne firmy, o czym należy pamiętać przy uzupełnianiu karty. Transportującym może być również wytwórca odpadów.

KPO Karta Przekazania Odpadów KROK 4

KROK 5

Po wprowadzeniu danych transportującego i przejmującego należy uzupełnić pola z gwiazdką*

  • kod i rodzaj odpadu
  • masa odpadu podana w tonach
  • nr rejestracyjny samochodu odbierającego odpad
  • datę i godzinę rozpoczęcia transportu
KPO Karta Przekazania Odpadów KROK 5

KROK 6

Karta przekazania odpadu przejdzie do obiegu i będzie widoczna dla firmy transportującej i przejmującej, w chwili jej zatwierdzenia. Aby zatwierdzić kartę, należy kliknąć przycisk Zmień status > Zatwierdź.

KPO Karta Przekazania Odpadów KROK 6

Po zatwierdzeniu KPO przechodzi ona do zakładki ZATWIERDZONE i nie mamy już możliwości jej edytowania. Jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, kiedy zauważymy błąd w wystawionej karcie, to jej wycofanie.

Zatwierdzoną kartę widzi już u siebie zarówno firma, która będzie transportowała odpad, jak i firma, która będzie ten odpad przejmowała.

Karta przekazania odpadu — informacje dodatkowe

Po wystawieniu KPO rola przekazującego się kończy. Przekazujący może wygenerować potwierdzenie wystawienia karty, ale najczęściej robi to firma transportująca. Może ona wtedy zmienić datę lub godzinę odbioru odpadu czy numer rejestracyjny pojazdu transportującego. Po wygenerowaniu potwierdzenia firma transportująca może oficjalnie odebrać od Ciebie odpad.

W momencie, kiedy odpad trafi do przejmującego, przejmujący po zważeniu odpadu zatwierdza kartę przekazania odpadu, ale może także ją odrzucić. Sytuacja taka może wystąpić w kilku przypadkach np. przy wpisaniu nieprawidłowej masy odpadu, czy błędnie wpisanym kodzie i rodzaju odpadu.

Jeżeli sytuacja nie jest sporna to PRZEKAZUJĄCY, czyli TY, tworzy korektę karty i zatwierdza ją. Jeżeli karta jest zgodna ze stanem faktycznym, zostaje zatwierdzona przez PRZEJMUJĄCEGO.

Końcowym etapem obiegu KPO jest potwierdzenie transportu przez transportującego.

Oczywiście w praktyce mogą wystąpić różne scenariusze. Teraz już wiesz, jak wygląda schemat obiegu karty przekazania odpadu i jak taką kartę wypełnić.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, nie chcesz lub nie masz czasu osobiście wystawiać kart przekazania odpadu, zapraszam do kontaktu. Chętnie Tobie pomogę!

* powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO)

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 299*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 79*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 349*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 199*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Rejestracja BDO po terminie

Rejestracja BDO po terminie – kiedy i jak dokonać wpisu

Rejestracja BDO po terminie - kogo dotyczy? Na wstępie chciałam przybliżyć, kogo dotyczy obowiązek uzyskania wpisu do Bazy Danych o Produktach i...
BDO ODPADY MEDYCZNE

BDO odpady medyczne – 6 branż których dotyczy zagadnienie

BDO Odpady medyczne - definicja Odpady medyczne, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowią odpady powstające w związku z...
Ewidencja odpadów BDO

Ewidencja odpadów — kto ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów?

Ewidencja odpadów - w tym artykule znajdują się podstawowe informacje dotyczące tego, czy firma powinna prowadzić ewidencję wytworzonych odpadów...
OPŁATA RECYKLINGOWA

Opłata recyklingowa za reklamówki i torebki – 5 najważniejszych informacji

W poniższym artykule chcę przybliżyć kwestie dotyczące opłaty recyklingowej i krótko odpowiedzieć na najczęstsze pytania z tym związane. Przede...
BDO SALON KOSMETYCZNY

BDO salon kosmetyczny — wszystko, co musisz wiedzieć o BDO działając w branży beauty

Rejestr BDO salon kosmetyczny — wprowadzenie  W 2018 roku został uruchomiony teleinformatyczny serwis BDO, czyli Baza Danych o Produktach i...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.