Sprawozdanie BDO po terminie

by | 17 September 2021

Sprawozdanie BDO po terminie — kogo dotyczy?

Podmioty zarejestrowane w systemie BDO mają obowiązek złożyć raz w roku w terminie do dnia 15 marca za rok poprzedni, sprawozdanie do Marszałka Województwa. Roczne sprawozdanie powinno być złożone przez internetowy system BDO, na podstawie danych, zebranych w ciągu roku, w prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji.

Należy pamiętać, że wpis do rejestru BDO jest obowiązkowy dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek oleje, smary, opony, akumulatory i baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkty w opakowaniach, opakowania oraz wytwarzają odpady inne niż komunalne lub nimi gospodarują. Zdarza się jednak, że przedsiębiorcy nie wywiązują się z obowiązku, składając zeznanie BDO po terminie. Z jakimi konsekwencjami wiąże się nieterminowość?

Sprawozdanie BDO po terminie — co grozi za jego brak?

Przedsiębiorcy rejestrujący się w systemie BDO, często zastanawiają się, czy powinni składać sprawozdania za lata poprzednie. Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę, z tego, że obowiązek składania sprawozdań istniał przed powstaniem elektronicznego systemu BDO. Od 2019 r. został nałożony obowiązek składania sprawozdań przez system BDO, natomiast w latach poprzednich sprawozdania takie składane były w formie papierowej. Przedsiębiorca wraz z wpisem do rejestru BDO ma obowiązek złożyć również zaległe sprawozdania. Należy pamiętać, że urząd może wezwać do złożenia zaległych sprawozdań do 5 lat wstecz.

Złożenie sprawozdania BDO po terminie wiąże się z wpłatą odsetek ustawowych, które doliczone są do opłat wynikających ze sprawozdania (dotyczy to tylko sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami).

Jeżeli nie złożyłeś jeszcze sprawozdania w systemie BDO, zrób to niezwłocznie.

Zgodnie z art. 180a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami nie składa tego sprawozdania, podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 24. § 1. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeksu wykroczeń (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114), karę grzywny, o której wyżej mowa, wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych.

W odniesieniu do sprawozdań komunalnych, które składają firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych, złożenie sprawozdania BDO po terminie, jest związane z karą w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki.

SPRAWOZDANIE BDO PO TERMINIE

Sprawozdanie BDO po terminie — Ważne

Jeżeli Twoja firma ma zaległe sprawozdania powinna uzupełnić te braki niezwłocznie

Jeżeli zlożysz sprawozdanie BDO po terminie to wiąże się z wpłatą odsetek ustawowych

Sprawozdania w systemie BDO należy składać co roku do dnia 15 marca

Które sprawozdanie BDO złożyć?

W systemie, w zakładce SPRAWOZDAWCZOŚĆ, znajdują się trzy rodzaje sprawozdań BDO:

  • sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (sprawozdanie o opakowaniach)
  • sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (sprawozdanie o odpadach)
  • sprawozdanie komunalne

Przedsiębiorcy wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach np. sklepy internetowe lub restauracje, które wydają posiłki na wynos, ale także wprowadzający produkty takie jak sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opony, smary i oleje są zobowiązani do prowadzenia ewidencji poza systemem BDO oraz składania sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie BDO musi być złożone poprawnie, w terminie do dnia 15 marca każdego roku.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność związaną z wytwarzaniem odpadów, czyli np. warsztaty samochodowe, firmy remontowo-budowlane, firmy produkcyjne, firmy świadczące usługi sprzątania, placówki medyczne, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji w BDO oraz składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. W sprawozdaniu poza danymi rejestrowymi firmy będą znajdowały się również informacje dotyczące miejsca wytworzenia odpadów, rodzaju wytworzonych odpadów oraz ich masy

BIONES oferuje kompleksową obsługę BDO — jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu zaległych sprawozdań lub twoje sprawozdanie wymaga korekty, jako specjalistka w zakresie BDO, chętnie Tobie pomogę. Koszt przygotowania i złożenia sprawozdania BDO po terminie jest uzależniony od jego rodzaju. Pełna usługa zostaje zrealizowana na podstawie dostarczonych dokumentów. Cały proces przygotowania i złożenia sprawozdania w systemie BDO trwa maksymalnie do 3 dni.

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja w BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 299*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 199*

Sprawozdawczość BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 349*

Aktualizacja wpisu w BDO Wykreślenie z rejestru BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 199*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 349*
BDO opakowania na wynos

BDO Gastronomia 7 podstawowych zagadnień związanych z BDO dla restauratorów i firm cateringowych

BDO Gastronomia - wprowadzenie do tzw. Bazy Danych o Odpadach i odpowiedź na pytanie: Czy BDO dotyczy gastronomii? Potoczna nazwa nie odzwierciedla...
BDO SKLEP INTERNETOWY

BDO sklep internetowy — 6 obowiązków wprowadzającego produkty w opakowaniach

BDO sklep internetowy — czyli kto jest wprowadzającym produkty w opakowaniach Prowadzenie sklepów internetowych w przeważającej części wiąże się ze...
BDO WARSZTAT SAMOCHODOWY

BDO warsztat samochodowy — sprawdź, dlaczego powinieneś się zarejestrować!

BDO warsztat samochodowy — wprowadzenie Przedsiębiorcy świadczący usługi związane z naprawą lub serwisem pojazdów mechanicznych tj. samochody czy...
BDO FIRMA BUDOWLANA

BDO firma budowlana — obowiązki firm remontowo-budowlanych

BDO firma budowlana — kto powinien się zarejestrować Przedsiębiorstwa budowlane w związku z prowadzoną działalnością wytwarzają różne rodzaje...
Handel samochodami a BDO

Handel samochodami a BDO

Handel samochodami a BDO. Rejestr BDO — Obowiązek importera samochodów. Jeżeli handlujesz sprowadzonymi samochodami powinieneś zapoznać się z...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.