Sprawozdanie BDO po terminie

by | 17 September 2021

Sprawozdanie BDO po terminie — kogo dotyczy?

Podmioty zarejestrowane w systemie BDO mają obowiązek złożyć raz w roku w terminie do dnia 15 marca za rok poprzedni, sprawozdanie do Marszałka Województwa. Roczne sprawozdanie powinno być złożone przez internetowy system BDO, na podstawie danych, zebranych w ciągu roku, w prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji.

Należy pamiętać, że wpis do rejestru BDO jest obowiązkowy dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek oleje, smary, opony, akumulatory i baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkty w opakowaniach, opakowania oraz wytwarzają odpady inne niż komunalne lub nimi gospodarują. Zdarza się jednak, że przedsiębiorcy nie wywiązują się z obowiązku, składając zeznanie BDO po terminie. Z jakimi konsekwencjami wiąże się nieterminowość?

Sprawozdanie BDO po terminie — co grozi za jego brak?

Przedsiębiorcy rejestrujący się w systemie BDO, często zastanawiają się, czy powinni składać sprawozdania za lata poprzednie. Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę, z tego, że obowiązek składania sprawozdań istniał przed powstaniem elektronicznego systemu BDO. Od 2019 r. został nałożony obowiązek składania sprawozdań przez system BDO, natomiast w latach poprzednich sprawozdania takie składane były w formie papierowej. Przedsiębiorca wraz z wpisem do rejestru BDO ma obowiązek złożyć również zaległe sprawozdania. Należy pamiętać, że urząd może wezwać do złożenia zaległych sprawozdań do 5 lat wstecz.

Złożenie sprawozdania BDO po terminie wiąże się z wpłatą odsetek ustawowych, które doliczone są do opłat wynikających ze sprawozdania (dotyczy to tylko sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami).

Jeżeli nie złożyłeś jeszcze sprawozdania w systemie BDO, zrób to niezwłocznie.

Zgodnie z art. 180a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami nie składa tego sprawozdania, podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 24. § 1. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeksu wykroczeń (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114), karę grzywny, o której wyżej mowa, wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych.

W odniesieniu do sprawozdań komunalnych, które składają firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych, złożenie sprawozdania BDO po terminie, jest związane z karą w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki.

SPRAWOZDANIE BDO PO TERMINIE

Sprawozdanie BDO po terminie — Ważne

– Jeżeli Twoja firma ma zaległe sprawozdania powinna uzupełnić te braki niezwłocznie

– Jeżeli zlożysz sprawozdanie BDO po terminie to wiąże się z wpłatą odsetek ustawowych

– Sprawozdania w systemie BDO należy składać co roku do dnia 15 marca

Które sprawozdanie BDO złożyć?

W systemie, w zakładce SPRAWOZDAWCZOŚĆ, znajdują się trzy rodzaje sprawozdań BDO:

  • sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (sprawozdanie o opakowaniach)
  • sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (sprawozdanie o odpadach)
  • sprawozdanie komunalne

Przedsiębiorcy wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach np. sklepy internetowe lub restauracje, które wydają posiłki na wynos, ale także wprowadzający produkty takie jak sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opony, smary i oleje są zobowiązani do prowadzenia ewidencji poza systemem BDO oraz składania sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie BDO musi być złożone poprawnie, w terminie do dnia 15 marca każdego roku.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność związaną z wytwarzaniem odpadów, czyli np. warsztaty samochodowe, firmy remontowo-budowlane, firmy produkcyjne, firmy świadczące usługi sprzątania, placówki medyczne, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji w BDO oraz składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. W sprawozdaniu poza danymi rejestrowymi firmy będą znajdowały się również informacje dotyczące miejsca wytworzenia odpadów, rodzaju wytworzonych odpadów oraz ich masy

BIONES oferuje kompleksową obsługę BDO — jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu zaległych sprawozdań lub twoje sprawozdanie wymaga korekty, jako specjalistka w zakresie BDO, chętnie Tobie pomogę. Koszt przygotowania i złożenia sprawozdania BDO po terminie jest uzależniony od jego rodzaju. Pełna usługa zostaje zrealizowana na podstawie dostarczonych dokumentów. Cały proces przygotowania i złożenia sprawozdania w systemie BDO trwa maksymalnie do 3 dni.

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja w BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 299*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 199*

Sprawozdawczość BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 349*

Aktualizacja wpisu w BDO Wykreślenie z rejestru BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 199*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 349*
NUMER_REJESTROWY_BDO

Numer BDO – Sprawdź, na jakich dokumentach musi się znaleźć!

Numer BDO — kto musi go posiadać Indywidualny numer BDO nadawany jest podmiotom, które dokonały rejestracji w systemie BDO, czyli bazie danych o...
Handel samochodami a BDO

Handel samochodami a BDO

Handel samochodami a BDO. Rejestr BDO — Obowiązek importera samochodów. Jeżeli handlujesz sprowadzonymi samochodami powinieneś zapoznać się z...
KPO (Karta Przekazania Odpadów) - Jak wystawić

Jak wystawić KPO (Karta Przekazania Odpadów) ?

Zaczynając pracę w systemie BDO, warto wiedzieć jak prawidłowo wystawić KPO Kartę Przekazania Odpadów. Zapoznaj się z instrukcją i stwórz swoją...
JAK SPRAWDZIC WPIS BDO

Jak sprawdzić czy firma posiada wpis do BDO?

Krótka instrukcja "Jak sprawdzić, czy firma posiada wpis do BDO?" Jak sprawdzić czy firma posiada wpis do BDO i gdzie znaleźć jej numer rejestrowy?...
BDO USLUGI GASTRONOMICZNE

Usługi gastronomiczne w świetle BDO

Usługi gastronomiczne podlegają pod wpis do BDO. Prowadząc usługi gastronomiczne tj.: pizzerie, restauracje, catering czy kawiarnie, w świetle...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.