Sprawozdanie BDO po terminie

by | 17 September 2021

Sprawozdanie BDO po terminie — kogo dotyczy?

Podmioty zarejestrowane w systemie BDO mają obowiązek złożyć raz w roku w terminie do dnia 15 marca za rok poprzedni, sprawozdanie do Marszałka Województwa. Roczne sprawozdanie powinno być złożone przez internetowy system BDO, na podstawie danych, zebranych w ciągu roku, w prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji.

Należy pamiętać, że wpis do rejestru BDO jest obowiązkowy dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek oleje, smary, opony, akumulatory i baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkty w opakowaniach, opakowania oraz wytwarzają odpady inne niż komunalne lub nimi gospodarują. Zdarza się jednak, że przedsiębiorcy nie wywiązują się z obowiązku, składając zeznanie BDO po terminie. Z jakimi konsekwencjami wiąże się nieterminowość?

Sprawozdanie BDO po terminie — co grozi za jego brak?

Przedsiębiorcy rejestrujący się w systemie BDO, często zastanawiają się, czy powinni składać sprawozdania za lata poprzednie. Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę, z tego, że obowiązek składania sprawozdań istniał przed powstaniem elektronicznego systemu BDO. Od 2019 r. został nałożony obowiązek składania sprawozdań przez system BDO, natomiast w latach poprzednich sprawozdania takie składane były w formie papierowej. Przedsiębiorca wraz ze wpisem do rejestru BDO ma obowiązek złożyć również zaległe sprawozdania. Należy pamiętać, że urząd może wezwać do złożenia zaległych sprawozdań do 5 lat wstecz.

Złożenie sprawozdania BDO po terminie wiąże się z wpłatą odsetek ustawowych, które doliczone są do opłat wynikających ze sprawozdania (dotyczy to tylko sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami).

Jeżeli nie złożyłeś jeszcze sprawozdania w systemie BDO, zrób to niezwłocznie.

Kara za brak sprawozdania BDO

Kara za brak sprawozdania BDO – Zgodnie z art. 180a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami nie składa tego sprawozdania, podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 24. § 1. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeksu wykroczeń (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114), karę grzywny, o której wyżej mowa, wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych.

W odniesieniu do sprawozdań komunalnych, które składają firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych, złożenie sprawozdania BDO po terminie, jest związane z karą w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki.

SPRAWOZDANIE BDO PO TERMINIE

Sprawozdanie BDO po terminie — Ważne

* Jeżeli Twoja firma ma zaległe sprawozdania powinna uzupełnić te braki niezwłocznie
* Jeżeli złożysz sprawozdanie BDO po terminie to wiąże się z wpłatą odsetek ustawowych
* Sprawozdania w systemie BDO należy składać co roku do dnia 15 marca

Które sprawozdanie BDO złożyć?

W systemie, w zakładce SPRAWOZDAWCZOŚĆ, znajdują się trzy rodzaje sprawozdań BDO:

  • sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (sprawozdanie o opakowaniach)
  • sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (sprawozdanie o odpadach)
  • sprawozdanie komunalne

Przedsiębiorcy wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach np. sklepy internetowe, lub restauracje, które wydają posiłki na wynos, ale także wprowadzający produkty, takie jak sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opony, smary i oleje są zobowiązani do prowadzenia ewidencji poza systemem BDO oraz składania sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie BDO musi być złożone poprawnie, w terminie do dnia 15 marca każdego roku.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność związaną z wytwarzaniem odpadów, czyli np. warsztaty samochodowe, firmy remontowo-budowlane, firmy produkcyjne, firmy świadczące usługi sprzątania, placówki medyczne, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji w BDO oraz składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. W sprawozdaniu poza danymi rejestrowymi firmy będą znajdowały się również informacje dotyczące miejsca wytworzenia odpadów, rodzaju wytworzonych odpadów oraz ich masy.

BIONES oferuje kompleksową obsługę BDO — jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu zaległych sprawozdań lub twoje sprawozdanie wymaga korekty, jako specjalistka w zakresie BDO, chętnie Tobie pomogę. Koszt przygotowania i złożenia sprawozdania BDO po terminie jest uzależniony od jego rodzaju. Pełna usługa zostaje zrealizowana na podstawie dostarczonych dokumentów. Cały proces przygotowania i złożenia sprawozdania w systemie BDO trwa maksymalnie do 3 dni.

* powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO)

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 349*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 79*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 349*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 249*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Kary BDO

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć?

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć? To najczęstsze pytanie, jakie otrzymuję od osób, które szukają u mnie pomocy w sprawach związanych z...
Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO — tytuł tego artykułu, nie został wybrany przypadkowo. W związku z konsultacjami, jakie prowadzę...
ODPADY Z SALONÓW TATUAŻU

Odpady z salonów tatuażu — czy studio tatuażu powinno uzyskać wpis do BDO?

Odpady z salonów tatuażu - w ostatnim czasie coraz częściej trafiają do mnie właściciele salonów tatuażu z pytaniem, czy prowadząc studio tatuażu...
Rejestracja BDO a import

Rejestracja BDO a import — jakie są obowiązki importera?

Obecnie w Polsce coraz prężniej rozwija się rynek e-commerce. Dzisiaj biznes ten przyciąga coraz większe grono przedsiębiorców. Dzięki nowym,...
BDO Wulkanizacja

BDO wulkanizacja — czy wulkanizacja musi mieć BDO?

Na wstępie wyjaśnię czym jest system BDO. W ustawie o odpadach znajdziemy zapis, że BDO to system teleinformatyczny,  w którym gromadzone są dane...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.
    * Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez BIONES sp. z o.o. m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności: https://biones.pl/polityka-prywatnosci/