Jak sprawdzić numer BDO?

by | 11 August 2023

Jak sprawdzić numer BDO — jako że temat BDO jest nadal stosunkowo świeży, wielu przedsiębiorców ma bardzo małą wiedzę w zakresie obowiązków wynikających z przepisów. Jednym z podstawowych wymogów jest rejestracja w BDO, w wyniku której nadawany jest indywidualny numer BDO. W świetle przepisów numer BDO jest bardzo ważnym identyfikatorem. Dlatego w tym artykule wyjaśnię:

 • czym jest nr BDO,
 • kto nadaje nr BDO,
 • jak sprawdzić numer BDO,
 • jak sprawdzić, czy firma ma nr BDO,
 • ile cyfr ma numer BDO,
 • kto musi mieć numer BDO na fakturze.

Numer rejestrowy BDO — co to?

Numer BDO, co to? To jeno z najczęściej zadawanych pytań, wpisywanych w przeglądarce internetowej. Numer rejestrowy BDO jest to indywidualny numer nadawany podmiotom, które dokonały rejestracji w systemie BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. W bazie gromadzone są informacje o podmiotach, które między innymi wprowadzają na rynek opony, smary, oleje, opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory oraz gospodarują odpadami. 

Numer BDO można porównać z numerem NIP lub REGON. Świadczy on o tym, że dana firma dopełniła niezbędnych formalności i zarejestrowała swoją działalność w elektronicznym rejestrze BDO. Więcej informacji o rejestrze BDO oraz o tym kto powinien się zarejestrować, znajdziecie w osobnym wpisie: Rejestr BDO – co to jest i jak dokonać rejestracji w systemie?

Ile cyfr ma numer BDO?

Numer BDO firmy, to unikatowy numer składający się z 9 cyfr. Marszałek Województwa nadaje rejestrującym się podmiotom, kolejny wolny numer. Nadany przez Marszałka Województwa numer BDO, jest numerem indywidualnym, przypisanym do danej firmy. Przykładowy nr rejestrowy BDO może wyglądać następująco: 000297365.

Jak sprawdzić numer BDO

Jak sprawdzić numer BDO?

Najprostszą i najszybszą metodą zweryfikowania numeru BDO jest użycie do tego celu numeru NIP danej firmy. W sprawdzeniu, czy firma posiada numer BDO pomoże nam wyszukiwarka BDO.

Gdzie musi być umieszczony numer BDO?

Zgodnie z art. 63 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 niektóre firmy zarejestrowane w rejestrze BDO zobowiązane są do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzonych w związku z prowadzoną działalnością. Jest to zapis bardzo ogólny, dlatego chciałam wyróżnić trzy podstawowe dokumenty, na których numer musi być umieszczony pod rygorem sankcji karnych.

Numer rejestrowy BDO należy umieszczać na dokumentach sprzedażowych tj.:

 • faktury VAT
 • paragony fiskalne
 • umowy kupna-sprzedaży

Obowiązek umieszczania numeru BDO na ww. dokumentach obwiązuje od dnia nadania numeru rejestrowego.

Numer BDO na fakturze

Umieszczanie numeru BDO na fakturze jest tak samo ważne jak umieszczanie numeru NIP. Za brak numeru BDO na fakturze może być nałożona administracyjna kara pieniężna. Wysokość kary za naruszenia, o których mowa, wynosi od 1 000 zł do nawet 1 000 000 zł ! Organem, który może ukarać za brak numeru BDO na fakturze jest WIOŚ, czyli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wszelkie nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem przepisów związanych z BDO wykrywane są podczas przeprowadzanych kontroli, które w ostatnim czasie znacznie się nasiliły. Z doświadczenia wiem, że w niektórych województwach nawet patrole policyjne wyrywkowo sprawdzają, czy przedsiębiorstwa wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków.

Sprawdź również: Na jakich dokumentach trzeba umieszczać numer BDO

Numer BDO na paragonie

Paragony to kolejny dokument, który jest jednym z najczęściej wystawianych dokumentów w firmie. Numer BDO również musi być widoczny na paragonach. Zdarzało się, że przedsiębiorcy mieli problem w odpowiednim zaprogramowaniu drukarki fiskalnej, aby drukowała również numer rejestrowy na każdym paragonie. Obecnie wszystkie drukarki oferują taką możliwość. Jeżeli jeszcze nie przeprogramowaliście swojej drukarki — zróbcie to niezwłocznie. Kary za brak numeru BDO na paragonie są takie same jak za brak numeru na fakturze.

Jak sprawdzić, czy firma ma numer BDO?

Numer BDO, jak sprawdzić, czy dana firma go posiada i w jakim celu w ogóle to robić? Numer BDO warto sprawdzać w chwili przekazywania odpadów. Pozwoli to na upewnienie się, czy firma odbierająca odpady oraz firma transportująca odpady są zarejestrowane w systemie BDO. Jest to ważne, gdyż odpady można przekazywać tylko uprawnionym podmiotom. Ważny numer BDO świadczy o tym, że dany podmiot jest zarejestrowany w systemie oraz powinien właściwie gospodarować przekazanymi odpadami. W sprawdzeniu, czy firma posiada numer BDO pomoże nam wyszukiwarka BDO. Najprostszą i najszybszą metodą zweryfikowania numeru BDO jest użycie do tego celu numeru NIP danej firmy.

Jak sprawdzić numer BDO po NIPie?

Procedurę sprawdzania numeru BDO po NIPie dokładnie opisałam w osobnym artykule. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania się ze wpisem: BDO wyszukiwarka — Jak sprawdzić numer BDO po NIPIE.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić wszystkie kwestie związane z numerem BDO i nie będzie to już dla Ciebie problemem. Pamiętaj, aby umieszczać go zawsze na dokumentach sprzedażowych. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kłopotów i ew. kar finansowych.

* powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO).

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 399*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 249*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 399*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 299*

Konsultacje BDO

Usługa obejmuje 60 minutową indywidualną konsultację z zakresu BDO dotyczącą Twojego problemu.

od 299*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Dyrektywa SUP

Dyrektywa SUP dla gastronomii i jednostek handlowych — najważniejsze obowiązki

Dyrektywa SUP w Polsce  Rok 2023 był rokiem, w którym w Polsce zaczęto wdrażać obowiązki związane tzw. dyrektywą plastikową. Jednak nie wszystkie...
Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów — co to takiego?

W moich wpisach na blogu można znaleźć artykuł dotyczący ewidencji odpadów. Wspomniałam tam również, że ewidencję dzielimy na: pełną ewidencję...
Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku — czyli wszystkie podstawowe informacje o rejestracji w systemie BDO. W artykule tym opiszę proces rejestracji w...
Kary BDO

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć?

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć? To najczęstsze pytanie, jakie otrzymuję od osób, które szukają u mnie pomocy w sprawach związanych z...
Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO — tytuł tego artykułu, nie został wybrany przypadkowo. W związku z konsultacjami, jakie prowadzę...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.
  * Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez BIONES sp. z o.o. m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności

  * This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.