Ewidencja odpadów — kto ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów?

by | 05 October 2022

Ewidencja odpadów – w tym artykule znajdują się podstawowe informacje dotyczące tego, czy firma powinna prowadzić ewidencję wytworzonych odpadów oraz w jaki sposób należy taką ewidencję odpadów prowadzić.

Zgodnie z  ustawą o odpadach, nie wszystkie podmioty są zobowiązane do rejestracji w systemie BDO, a tym samym niektóre z nich będą zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Do grupy podmiotów zwolnionych z tego obowiązku zaliczamy firmy, które w wyniku swojej działalności wytwarzają  jedynie odpady komunalne. Odpadami komunalnymi będą odpady, które mają skład i charakter odpadów powstających w gospodarstwach domowych np. papierki po kanapkach czy butelki po napojach.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, nie dotyczy również wszystkich podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością wytwarzają ilości i rodzaje odpadów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, o czym można przeczytać w dalszej części artykułu.

Co to jest ewidencja odpadów?

Ewidencja odpadów to nic innego, jak wykaz ilości danego rodzaju odpadów wytworzonego przez przedsiębiorstwo w określonym czasie. Ewidencja odpadów jest podstawą do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych i złożenia stosownego sprawozdania, Sprawozdanie BDO składamy za pośrednictwem systemu BDO raz w roku do 15 marca za rok poprzedni, do  odpowiedniego Marszałka Województwa.

Jak prowadzić ewidencję odpadów?

Ewidencja odpadów od stycznia 2022 roku może być prowadzona tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu BDO.  Ustawa nakłada na firmę obowiązek prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów na bieżąco i w sposób rzetelny, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Ewidencję odpadów prowadzi się przy pomocy uzupełniania kart ewidencji odpadów (KEO) dla każdego rodzaju odpadu osobno oraz kart przekazania odpadów (KPO), które wytwórca odpadów wystawia przy ich przekazaniu.

Pełna ewidencja odpadów w oparciu o karty ewidencji odpadów czy uproszczona ewidencja odpadów?

Firmy wytwarzające odpady niebezpieczne ( odpady zaznaczone *) powyżej 100 kg rocznie lub/i wytwarzające inne odpady niż niebezpieczne powyżej 5 ton, są zobowiązane do prowadzenia ewidencji pełnej (tzw. ewidencji zwykłej). Należy pamiętać, że limit ten obowiązuje wszystkie odpady wytwarzane w ramach działalności firmy.

Przykład:

Firma remontowo — rozbiórkowa w roku 2020 w wyniku swojej działalności wytworzyła odpady budowlane o kodzie  17 03 80 w ilości 3 ton oraz odpady o kodzie 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 w ilości 3,5 tony. W tym wypadku, pomimo że  firma wytworzyła 2 kody odpadów, każdy w ilości poniżej 5 ton, z uwagi na łączną wagę odpadów – 6,5 tony, powinna dla obu kodów odpadów prowadzić ewidencję pełną, opierającą się zarówno na KPO, jak i KEO.

Ewidencja wytwarzanych odpadów w firmie — dokumentacja i prowadzenie 

Jak już można było wywnioskować z poprzedniego akapitu, ewidencja wytwarzanych odpadów w firmie jest prowadzona przy pomocy dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów (KEO) oraz karty przekazania odpadu (KPO). Do końca 2021 roku była możliwość wystawiania fizycznych kart KEO i KPO o określonym wzorze dokumentu uregulowanym przez Ministerstwo Środowiska.  Obydwa dokumenty od stycznia 2022 roku można wypełniać tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu BDO. Dostęp do systemu BDO firma uzyskuje przez złożenie wniosku o wpis do rejestru BDO.

Ewidencja odpadów BDO

Ewidencja odpadów – ważne!

Ewidencja odpadów od stycznia 2022 roku może być prowadzona tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu BDO.  Ustawa nakłada na firmę obowiązek prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów na bieżąco i w sposób rzetelny, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym

Karta ewidencji odpadów a karta przekazania odpadów

Karta ewidencji odpadów i karta przekazania odpadów to dwa różne dokumenty i są uzupełnianie w innych okolicznościach. Należy pamiętać, że obowiązek prowadzenia i uzupełniania kart ewidencji odpadów mają firmy wytwarzające odpady niebezpieczne powyżej 100 kg rocznie oraz inne odpady niż niebezpieczne powyżej 5 ton rocznie.

Karty ewidencji odpadów (KEO)

KEO jak sugeruje nazwa, służy do ewidencjonowania wytworzonych odpadów. Jest to swojego rodzaju wykaz ilości wytworzonych i przekazanych odpadów w danym czasie. Ewidencja odpadów musi być prowadzona zgodnie  z klasyfikacją odpadów określoną w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020. Ważne jest, aby karty uzupełniać na bieżąco zgodnie ze stanem faktycznym oraz odpowiednio klasyfikować odpady. KEO zakładamy jedną na jeden kod odpadu i uzupełniamy w ciągu roku. Zakładając KEO, należy uzupełnić podstawowe informacje takie jak:

 • kod i rodzaj wytwarzanego odpadu
 • zakres prowadzonej działalności
 • stan magazynowy (dotyczy odpadów wytworzonych w roku poprzednim, które nie zostały przekazane do zagospodarowania)

Dla wytwórców odpadów KEO powinna być uzupełniana  w zakładkach WYTWORZONE i PRZEKAZANE.

Karty przekazania odpadów (KPO)

KPO, jak sugeruje nazwa, służy do monitorowania przekazywanych odpadów Karty, te wystawia się bezpośrednio przed przekazaniem odpadu. W karcie należy między innymi uzupełnić takie dane jak:

 • kod i rodzaj odpadu
 • masa odpadu
 • miejsce odbioru odpadu
 • dane firmy  transportującej i przejmującej j odpad
 • numer rejestracyjny pojazdu odbierającego odpad 
 • datę i godzinę odbioru odpadu 

Jeżeli  wystawiona KPO nie będzie zgadzała się ze stanem faktycznym, zostanie zwrócona do korekty i będzie wymagała zmodyfikowania. KPO można wystawić najwyżej 30 dni przed planowanym odbiorem.

Jak wystawić kartę przekazania odpadu opisałam w innym artykule, który można zaleźć pod tym linkiem: Karta Przekazania Odpadu KPO — Instrukcja wystawienia w 6 prostych krokach.

Ewidencja odpadów — kody odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji lub można prowadzić ewidencję uproszczoną

Zgonie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w poniższych tabelach wyszczególnione są rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Limity odpadow zwolnionych z ewidencji grupy 2-13
Limity odpadow zwolnionych z ewidencji grupa 15
Limity odpadow zwolnionych z ewidencji grupa 16
Limity odpadow zwolnionych z ewidencji grupa 17

Brak ewidencji odpadów — konsekwencje

Za brak prowadzenia ewidencji odpadów ustawodawca przewidział kary. Również należy się liczyć z konsekwencjami za prowadzenie ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodny ze stanem faktycznym. Mówi o tym art. 194 ustawy o odpadach. 

Kara za brak ewidencji odpadów może wynosić od 1000 zł aż do 1 000 000 złotych i może ją wymierzyć w drodze decyzji Wojewódzki inspektor Ochrony środowiska. Są to bardzo wysokie kary dlatego lepiej nie lekceważyć obowiązku ewidencji i zadbać o jej rzetelne i terminowe prowadzenie. 

* Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO).

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 399*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 249*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 399*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 299*

Konsultacje BDO

Usługa obejmuje 60 minutową indywidualną konsultację z zakresu BDO dotyczącą Twojego problemu.

od 299*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Jak sprawdzić numer BDO

Jak sprawdzić numer BDO?

Jak sprawdzić numer BDO — jako że temat BDO jest nadal stosunkowo świeży, wielu przedsiębiorców ma bardzo małą wiedzę w zakresie obowiązków...
Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów — co to takiego?

W moich wpisach na blogu można znaleźć artykuł dotyczący ewidencji odpadów. Wspomniałam tam również, że ewidencję dzielimy na: pełną ewidencję...
Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku — czyli wszystkie podstawowe informacje o rejestracji w systemie BDO. W artykule tym opiszę proces rejestracji w...
Kary BDO

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć?

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć? To najczęstsze pytanie, jakie otrzymuję od osób, które szukają u mnie pomocy w sprawach związanych z...
Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO — tytuł tego artykułu, nie został wybrany przypadkowo. W związku z konsultacjami, jakie prowadzę...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.
  * Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez BIONES sp. z o.o. m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności

  * This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  error: Zawartość tej strony jest chroniona!