BDO Gastronomia — 7 podstawowych zagadnień związanych z BDO dla restauratorów i firm cateringowych

by | 29 April 2022

BDO Gastronomia — wprowadzenie do tzw. Bazy Danych o Odpadach i odpowiedź na pytanie: Czy BDO dotyczy gastronomii?

Potoczna nazwa nie odzwierciedla w pełni projektu powołanego przez Ministerstwo Środowiska, a pełna nazwa brzmi: Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami. Ten system teleinformatyczny ma na celu gromadzenie informacji o podmiotach, które wprowadzają na terytorium kraju produkty, produkty w opakowaniach, a także gospodarują odpadami. Dlatego warto podkreślić, że baza ta, nie dotyczy tylko odpadów, ale też produktów i opakowań wprowadzanych na terytorium naszego kraju. W przypadku odpadów ustawodawca wprowadził pewne limity, zgodnie z którymi podmioty są zwolnione z rejestracji. Dla wprowadzających produkty w opakowaniach takich zwolnień już nie przewidziano i tu należy się wpisać do bazy przed wprowadzeniem pierwszego opakowania na rynek. W przypadku gastronomii obowiązek rejestracji może nastąpić z dwóch powodów: 

 • wytwarzania odpadów innych niż komunale w ilościach przekraczających zwolnienie,
 • wydawania posiłków i napojów na wynos, stając się tym samym wprowadzającym produkty w opakowaniach.

W związku z powyższym rejestrem BDO powinna się zainteresować cała branża gastronomiczna wliczając w to nawet najmniejsze firmy cateringowe, restauracje, cukiernie czy nawet kawiarnie. 

BDO Gastronomia — tabela kodów odpadów z limitami dla najpopularniejszych kategorii w gastronomii

Kody BDO dla gastronomii – w tabeli zawarto listę najpopularniejszych kodów odpadów BDO dla małej i dużej gastronomii. Tabela uwzględnia również limit roczny wytworzonych odpadów. Jeżeli dane przedsiębiorstwo nie przekracza wymienionych limitów nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, a co za tym idzie rejestracji w systemie BDO w tym zakresie.  Pełną listę rodzajów odpadów i ich limity zwalniające z obowiązku prowadzenia ewidencji można znaleźć w rozporządzeniu ministra klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r.

KODY BDO DLA GASTRONOMII
KODY BDO DLA GASTRONOMII

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że przepracowane oleje i tłuszcze jadalne można oddawać pod kodem odpadów z grupy 20, która jest grupą odpadów zarezerwowaną dla odpadów komunalnych. Oddając odpady pod tym kodem, firma  jest zwolniona w tym zakresie z wpisu do rejestru. W takim przypadku warto pamiętać o odpowiednio skonstruowanej umowie z firmą odbierającą odpady z danego przedsiębiorstwa. 

Rejestracja restauracji w BDO — czyli uzyskanie wpisu i nadanie numeru BDO

Jeżeli Twoja restauracja przekracza limity odpadów wyszczególnione w rozporządzeniu ministra klimatu lub wydaje posiłki czy napoje w opakowaniach na wynos, to podlega obowiązkowi rejestracji w bazie BDO. Rejestracja w systemie odbywa się wyłącznie on-line za pomocą złożenia wniosku rejestracyjnego. We wniosku określa się profil działalności firmy oraz określa się rodzaje wytwarzanych odpadów.  Warto pamietać, że przed dokonaniem wpisu należy uiścić opłatę rejestracyjną. Urząd Marszałkowski ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał błędów i zostanie rozpatrzony pozytywnie to przedsiębiorstwo uzyska indywidualny numer BDO

Opłaty w BDO dla gastronomii

Uzyskanie numeru i utrzymanie numeru BDO wiąże się z opłatami. Pierwszą z wymaganych opłat jest opłata rejestrowa i wynosi 100 złotych dla mikro przedsiębiorstw lub 300 złotych dla pozostałych podmiotów. Oprócz opłaty rejestrowej wymagana jest również opłata roczna ( opłaty rocznej nie uiszczamy, w roku w którym była wniesiona opłata rejestrowa), która również wynosi 100 lub 300 złotych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. W tym miejscu warto zaznaczyć, że z opłaty rocznej są zwolnione podmioty,  które są tylko i wyłącznie wytwórcami odpadów. 

BDO w gastronomii i obowiązek opłaty recyklingowej. Opłata recyklingowa jest opłatą uiszczaną w związku z wprowadzonymi na rynek torbami jednorazowymi. Opłaty te są uiszczane kwartalnie i są wyliczane na podstawie ilości wydanych reklamówek dla klientów. 

Jeżeli restauracja wydaje jednorazowe torby, musi również i w tym zakresie wpisać się do rejestru BDO.

BDO a gastronomia  – obowiązek recyklingu i odzysku

Jeżeli restauracja jest zarejestrowana w BDO jako wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek wykonywania recyklingu i odzysku na odpowiednio określonych poziomach oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych. Jeżeli dana firma nie wywiąże się z tego obowiązku zobowiązana jest do uiszczenia raz w roku tzw. opłaty produktowej oraz opłaty na kampanie edukacyjne, które są wyliczane adekwatnie do ilości i rodzaju oraz ceny netto wprowadzonych opakowań.

BDO opakowania na wynos i obowiązek prowadzenia ewidencji

Każda restauracja, pizzeria, kawiarnia, cukiernia czy firma cateringowa wydająca posiłki lub napoje w opakowaniach na wynos oraz torby jednorazowe zobowiązana jest do prowadzenia rzetelnej i bieżącej ewidencji. Ewidencja powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego rodzaju opakowania. W przypadku opakowań jednorazowych, ważne jest monitorowanie masy wprowadzonych na rynek poszczególnych rodzai materiałów z których są zrobione oraz ich wartości netto. Natomiast w odniesieniu do reklamówek, ważna jest ilość w sztukach i grubość materiału z jakiego były wykonane. Na podstawie danych zawartych w ewidencji opakowań i reklamówek przygotowywane są coroczne sprawozdania do Marszałka Województwa.

BDO opakowania na wynos

BDO Gastronomia – Ważne!

Jeżeli Twoja restauracja wytwarza odpady inne niż komunalne w ilościach przekraczających zwolnienie lub wydaje posiłki czy napoje na wynos w opakowaniach jednorazowych to jesteś zobowiązany zarejestrować swoje przedsiębiorstwo w systemie BDO

Sprawozdanie BDO restauracja czyli roczny raport z wprowadzonych opakowań jednorazowych w  BDO oraz z wytworzonych odpadów z działaności gastronomicznej

Sprawozdanie roczne składane za pośrednictwem systemu BDO w odniesie do gastronomii może dotyczyć trzech aspektów: 

 • sprawozdanie z opakowań jednorazowych w BDO
 • sprawozdanie roczne o wytwarzanych odpadach w BDO
 • sprawozdanie z wydanych reklamówek w BDO

Każde z ww. sprawozdań dla gastronomii w BDO jest zupełnie odrębnym raportem przygotowywanym w systemie BDO i za jego pośrednictwem przesyłanym do Marszałka Województwa. W przypadku sprawozdań z wprowadzonych opakowań jednorazowych wyliczane są dodatkowe opłaty które trzeba uiszczać o urzędu marszałkowskiego. 

Zarówno ze sprawozdania jak i uiszczenia należnych opłat (produktowej i na kampanie edukacyjne) trzeba się wywiązać do dnia 15 marca każdego roku. Opłaty recyklingowe za wydane reklamówki uiszczane są kwartalnie. 

BDO restauracja — obowiązek umieszczania numeru BDO na paragonach i fakturach

W przypadku gastronomii w kontekście BDO, poza obowiązkiem prowadzenia ewidencji oraz składania corocznych sprawozdań bardzo ważnym obowiązkiem jest umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. W przypadku restauracji czy firm cateringowych warto podkreślić ważność tego obowiązku w odniesieniu do paragonów czy faktur. Za nieprzestrzeganie tego wymogu jak i pozostałych opisanych w niniejszym artykule ustawodawca przewidział kary dlatego warto za wczasu zadbać i uregulować wszystkie kwestie swojego przedsiębiorstwa w kontekście BDO. 

* powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO). 

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 399*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 249*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 399*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 299*

Konsultacje BDO

Usługa obejmuje 60 minutową indywidualną konsultację z zakresu BDO dotyczącą Twojego problemu.

od 299*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Dyrektywa SUP

Dyrektywa SUP dla gastronomii i jednostek handlowych — najważniejsze obowiązki

Dyrektywa SUP w Polsce  Rok 2023 był rokiem, w którym w Polsce zaczęto wdrażać obowiązki związane tzw. dyrektywą plastikową. Jednak nie wszystkie...
Jak sprawdzić numer BDO

Jak sprawdzić numer BDO?

Jak sprawdzić numer BDO — jako że temat BDO jest nadal stosunkowo świeży, wielu przedsiębiorców ma bardzo małą wiedzę w zakresie obowiązków...
Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów — co to takiego?

W moich wpisach na blogu można znaleźć artykuł dotyczący ewidencji odpadów. Wspomniałam tam również, że ewidencję dzielimy na: pełną ewidencję...
Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku — czyli wszystkie podstawowe informacje o rejestracji w systemie BDO. W artykule tym opiszę proces rejestracji w...
Kary BDO

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć?

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć? To najczęstsze pytanie, jakie otrzymuję od osób, które szukają u mnie pomocy w sprawach związanych z...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.
  * Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez BIONES sp. z o.o. m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności

  * This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.