Odpady z salonów tatuażu — czy studio tatuażu powinno uzyskać wpis do BDO?

by | 25 April 2023

Odpady z salonów tatuażu – w ostatnim czasie coraz częściej trafiają do mnie właściciele salonów tatuażu z pytaniem, czy prowadząc studio tatuażu powinni uzyskać wpis do BDO. Nie są to jedyne pytania, jakie zadają mi właściciele czy osoby prowadzące tego typu działalność. Pojawiają się również wątki związane z klasyfikacją wytwarzanych odpadów czy procesem ich zagospodarowania.  W tym wpisie omówię i wyjaśnię najważniejsze kwestie związane z wytwarzaniem odpadów w salonach tatuażu w kontekście BDO.

Czy studio tatuażu powinno uzyskać wpis do BDO?

Działalność artystyczna związana z wykonywaniem tatuaży to dosyć specyficzna dziedzina sztuki, która z racji technologii wykonywania obarczona jest dodatkowymi obowiązkami, z których artysta powinien się wywiązać. W tym artykule skupimy się na odpadach powstających w salonach tatuażu w procesie tatuowania. Podczas wykonywania tatuażu permanentnego używane są specjalistyczne urządzenia wyposażone w igły. W trakcie tatuowania dochodzi do przerwania tkanki, a liczne nakłucia skóry skutkują delikatnym krwawieniem. Wymaga to neutralizacji przy pomocy papierowych podkładów oraz ręczników. Powstałe w ten sposób odpady w postaci zużytych sorbentów oraz igieł wymagają specjalnego traktowania, gdyż są uznawane za odpady medyczne, co dokładnie wyjaśnię w dalszej części artykułu. 

Wytwarzanie odpadów zaklasyfikowanych jako medyczne wymaga ich ewidencjonowania, a to jest podstawową przesłanką, która obliguje studia tatuażu do uzyskania wpisu w BDO.  Co ważne do uzyskania wpisu w BDO są zobowiązani nie tylko właściciele salonów tatuażu, ale także  artyści, którzy tylko podnajmują stanowisko potrzebne do świadczenia przez siebie usług lub współpracują ze studiem tatuażu na podstawie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Ma tutaj zastosowanie zasada pierwotnego wytworzenia odpadów i obowiązku prowadzenia ewidencji przez pierwotnego wytwórcę odpadów. 

W takich przypadkach istnieje możliwość przeniesienia odpowiedzialności zagospodarowania odpadami na właściciela lokalu, jednak umowa taka musi być zawarta w formie pisemnej.

Studio tatuażu — pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Częstym pytaniem, które słyszę, to czy studio tatuażu powinno mieć pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Sama nazwa pozwolenia jest bardzo ogólna i faktycznie na pierwszy rzut oka dla osób niewtajemniczonych mogłaby sugerować, że należy uzyskać takie pozwolenie. Jednym z podstawowych kryteriów obligujących do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest ilość wytwarzanych odpadów, czyli:

 • wytwarzanie odpadów niebezpiecznych o masie przekraczającej 1 t/rok
 • wytwarzanie odpadów innych niż niebezpiecznie o masie przekraczającej 5000 t/rok

W przypadku studia tatuażu są to wartości nie do osiągnięcia, więc zdecydowanie można stwierdzić, że pozwolenie takie nie jest wymagane bez zagłębiania się w dalsze szczegóły. 

Studio tatuażu — zezwolenie na zbieranie odpadów

Kolejnym pytaniem, które chciałam wyjaśnić to, czy studia tatuażu potrzebują zezwolenia na zbieranie odpadów. W tym przypadku nazwa również jest bardzo ogólna i bez zagłębiania się w szczegóły można wyciągnąć pochopne wnioski. W naszym przypadku przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że studio tatuażu wytwarza odpady, które można magazynować w miejscu ich wytworzenia. Jednak w przypadku odpadów medycznych — bo tak trzeba zaklasyfikować odpady wytwarzane w studiach tatuażu, maksymalny czas magazynowania przewidziany jest na 30 dni (w przypadku spełnienia określonych warunków opisanych w dalszej części artykułu).

Jeżeli w ciągu tych 30 dni oddamy odpady do dalszego zagospodarowania wyspecjalizowanej firmie posiadającej zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, nie będziemy musieli starać się o uzyskanie takiego pozwolenia we własnym zakresie. Nie można zapomnieć w takim przypadku o odpowiedniej umowie w formie pisemnej z firmą odbierającą odpady wytworzone w studiu tatuażu.

ODPADY Z SALONÓW TATUAŻU

Odpady z salonów tatuażu – ważne

Wytwarzanie odpadów zaklasyfikowanych jako medyczne wymaga ich ewidencjonowania, a to jest podstawową przesłanką, która obliguje studia tatuażu do uzyskania wpisu w BDO. 

Jakie rodzaje odpadów są wytwarzane w studiu tatuażu?

Jak już wcześniej zaznaczyłam, odpady z salonów tatuażu są traktowane jako odpady medyczne. Teraz chciałam przybliżyć, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli sięgniemy do definicji odpadów medycznych, która mówi, że odpady medyczne stanowią odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Interpretowanie wprost tej definicji mógłby skutkować mylnymi wnioskami, dlatego trzeba sięgnąć głębiej w przepisy i zapoznać się z rozporządzeniem ministra dotyczącego katalogu odpadów. 

Znajdziemy tam klasyfikację odpadów medycznych ze względu na ich rodzaj oraz kod. Poniżej zamieszczam tabelę zawierającą te odpady. Po jej przeanalizowaniu stanie się jasne, jakie rodzaje odpadów wytwarzane są w studiu tatuażu oraz dlaczego ogólnie nazywane są odpadami medycznymi. 

Dla chcących bardziej zgłębić temat zapraszam do mojego artykułu dotyczącego odpadów medycznych: BDO odpady medyczne – 6 branż których dotyczy zagadnienie.

KODY ODPADOW MEDYCZNYCH BDO

Postępowanie z odpadami medycznymi w studiach tatuażu

Na koniec chciałam jeszcze przybliżyć zagadnienie postępowania z odpadami z salonów tatuażu. Odpady medyczne oraz odpady niebezpiecznie wymagają szczególnego postępowania. Zasady i procedury takiego postępowania są dokładnie zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Temat postępowania z odpadami medycznymi jest bardzo szeroki i omówię go w oddzielnym artykule. Tutaj tylko zaznaczę ogólnie najważniejsze kwestie, które trzeba mieć na uwadze. W przypadku studia tatuażu skupiamy się na odpadach oznaczonych kodem 18 01 03*, 18 01 04 oraz 18 01 01. 

Ogólne zasady postępowania z odpadami medycznymi: 

 • Odpady medyczne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia z folii poliuretanowej, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia
  • koloru czerwonego – odpady zakaźne, kod 18 01 03*
  • w kolorze innym niż czerwony albo żółty – odpady inne niż niebezpieczne, kod 18 01 04 oraz 18 01 01
 • Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach
 • Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechaniczne odpornych na przekłucie lub przecięcie.
 • Pojemniki lub worki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości. Otwieranie jednorazowych worków lub pojemników raz zamkniętych jest niedopuszczalne. 
 • Pojemnik lub worek z odpadami medycznymi posiada oznakowanie, które zawiera: 
  • kod przechowywanych odpadów medycznych, 
  • nazwę wytwórcy odpadów medycznych, 
  • numer REGON wytwórcy odpadów, 
  • datę i godzinę otwarcia, 
  • datę i godzinę zamknięcia,
 • Odpady medyczne magazynuje się w odpowiednio przystosowanych do tego pomieszczeniach albo w stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach chłodniczych, przeznaczonych wyłączenie do magazynowania odpadów medycznych. 
 • Odpady z grupy 18 01 01 oraz 18 01 04 można wstępnie magazynować nie dłużej niż 30 dni.
 • Odpady z grupy 18 01 03* można wstępnie magazynować nie dłużej niż 30 dni w temperaturze do 10°C oraz nie dłużej niż 72h w temperaturze od 10°C do 18°C.

Podsumowanie (BDO studio tatuażu)

Jak można wywnioskować z powyższego artykułu temat BDO oraz temat odpadów jest bardzo szeroki i zawiera wiele niuansów, na które trzeba zwracać uwagę. Oprócz wymaganego wpisu do BDO studia tatuażu muszą również zwracać uwagę na odpowiednie postępowanie z odpadami. Należy pamiętać również, aby regularnie oddawać odpady do utylizacji wyspecjalizowanej firmie.

Opisane w tym artykule zagadnienia, to nie koniec obowiązków względem BDO. Studia tatuażu wpisane do rejestru BDO muszą również wywiązywać się z obowiązku składania corocznych sprawozdań w BDO oraz obowiązku prowadzenia ewidencji w BDO. Do zapoznania się z tą tematyką zapraszam do osobnych wpisów na mojej stronie. 

Zachęcam, aby nie bagatelizować tych obowiązków, gdyż ustawodawca przewidział surowe kary za nieprzestrzeganie przepisów związanych z BDO. 

* Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO).

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 399*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 249*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 399*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 299*

Konsultacje BDO

Usługa obejmuje 60 minutową indywidualną konsultację z zakresu BDO dotyczącą Twojego problemu.

od 299*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Jak sprawdzić numer BDO

Jak sprawdzić numer BDO?

Jak sprawdzić numer BDO — jako że temat BDO jest nadal stosunkowo świeży, wielu przedsiębiorców ma bardzo małą wiedzę w zakresie obowiązków...
Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów — co to takiego?

W moich wpisach na blogu można znaleźć artykuł dotyczący ewidencji odpadów. Wspomniałam tam również, że ewidencję dzielimy na: pełną ewidencję...
Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku — czyli wszystkie podstawowe informacje o rejestracji w systemie BDO. W artykule tym opiszę proces rejestracji w...
Kary BDO

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć?

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć? To najczęstsze pytanie, jakie otrzymuję od osób, które szukają u mnie pomocy w sprawach związanych z...
Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO — tytuł tego artykułu, nie został wybrany przypadkowo. W związku z konsultacjami, jakie prowadzę...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.
  * Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez BIONES sp. z o.o. m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności

  * This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  error: Zawartość tej strony jest chroniona!