Uproszczona ewidencja odpadów — co to takiego?

by | 02 August 2023

W moich wpisach na blogu można znaleźć artykuł dotyczący ewidencji odpadów. Wspomniałam tam również, że ewidencję dzielimy na:

 • pełną ewidencję odpadów opartą na prowadzeniu KEO oraz KPO
 • uproszczoną ewidencję odpadów opartą tylko na KPO

W tym artykule chciałam dokładniej przybliżyć kwestię uproszczonej ewidencji odpadów. Ewidencja uproszczona jest mniej skomplikowana niż pełna ewidencja odpadów, ale dotyczy znacznie większej grupy przedsiębiorców. Z tego artykułu dowiesz się, kto powinien prowadzić ewidencję odpadów, co powinna zawierać taka ewidencja, oraz jak ją prowadzić. Zapraszam do lektury.

Uproszczona ewidencja odpadów — co oznacza?

Uproszczona ewidencja odpadów to forma ewidencji oparta tylko na KPO, czyli Kartach Przekazania Odpadów. Więcej o KPO znajdziecie w moim artykule, pod linkiem: Karta Przekazania Odpadu KPO — Instrukcja wystawienia w 6 prostych krokach. KPO wystawiana jest przez wytwórcę odpadów, przekazując odpady do dalszego zagospodarowania.

Wystawianie KPO, czyli prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów jest niezbędne, aby zgodnie z przepisami przekazać wytworzone przez firmę odpady. Od 2020 roku, ewidencję odpadów można prowadzić tylko elektroniczne za pośrednictwem rejestru BDO.

Kto powinien prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów?

Uproszczona ewidencja odpadów będzie dotyczyła tylko przedsiębiorców, którzy spełniają odpowiednie kryteria określone w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Uproszczony sposób prowadzenia ewidencji odpadów dotyczy podmiotów, które:

 • wytwarzają ilości odpadów sklasyfikowane jako niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie (klasyfikację odpadów znajdziesz pod linkiem: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. (odpady niebezpieczne zostały oznaczone symbolem gwiazdki *).
 • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 5 ton rocznie
 • transportują odpady wykonując wyłącznie usługę transportu
 • władają powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz oraz do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Pamiętaj! Przy prowadzeniu uproszczonej ewidencji odpadów, wypełniasz tylko karty przekazania odpadów, nie masz obowiązku sporządzania kart ewidencji odpadów.

Jakie ilości odpadów nie podlegają ewidencji?

Jakie ilości odpadów nie podlegają ewidencji — jest to bardzo częste pytanie. Odpowiedź znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. W rozporządzeniu wyszczególnione jest 46 rodzai odpadów, dla których wyznaczone są roczne limity, które zwalniają z obowiązku prowadzenia ewidencji uproszczonej. Należy Pamiętać, że tylko odpady wymienione we wspomnianym rozporządzeniu mają wyznaczone limity. Wszystkie inne odpady należy bezwzględnie ewidencjonować w momencie wytworzenia.

Aby wyczerpać temat, chciałam jeszcze wspomnieć o całkowitym zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji.

Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów to forma ewidencji oparta tylko na KPO, czyli Kartach Przekazania Odpadów. Wystawianie KPO, czyli prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów jest niezbędne, aby zgodnie z przepisami przekazać wytworzone przez firmę odpady.

Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji?

Nie każdy wytwórca odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji. Poniżej przedstawiam listę podmiotów, które ustawowo są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji:

 • wytwórcy odpadów komunalnych (zarówno osoby prywatne jak i firmy)
 • rolnicy posiadający gospodarstwa rolne poniż 75 ha
 • wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji (pod warunkiem że pojazdy te zostały przekazane do odpowiedniego zagospodarowania przez stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów)
 • podmioty niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne
 • podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza, które zajmują się nieprofesjonalną działalnością w zakresie zbierania odpadów
 • osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wytwarzające odpady budowlane lub rozbiórkowe

Uproszczona ewidencja odpadów a BDO

Uproszczoną ewidencję odpadów można prowadzić tylko za pośrednictwem elektronicznego rejestru BDO na podstawie KPO, czyli Kart Przekazania Odpadów. W KPO należy zawrzeć wiele danych, które są przechowywane w systemie i służą do monitoringu wytwarzanych odpadów. Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów będzie również podstawą do składania corocznego sprawozdania BDO.

Podstawowe dane, jakie należy ująć w kartach przekazania opadu (KPO):

 • dane firmy przekazującej, transportującej i przejmującej odpad
 • kod odpadu i jego rodzaj
 • masa odpadu
 • data i godzina przekazania
 • nr rejestracyjny pojazdu transportującego odpad

Dokładną instrukcję wystawiania KPO oraz uzupełniania poszczególnych rubryk jak i wyjaśnienie drogi obiegu KPO znajdziecie we wspomnianym wcześniej artykule dot. kart przekazania odpadów.

Podsumowanie

Ewidencjonowanie odpadów w systemie BDO to jeden z podstawowych obowiązków wytwórców odpadów. Pozostaje tylko kwestia czy będzie to uproszczona ewidencja odpadów, czy ewidencja pełna, rozszerzona o prowadzenie kart ewidencji odpadów. Samo prowadzenie ewidencji nie jest trudne, ale może być czasochłonne. W tym miejscu chciałam również wspomnieć, że ustawodawca zobowiązuje przedsiębiorców do prowadzenia ewidencji na bieżąco i w sposób rzetelny.

Niewywiązywanie się z przepisów związanych z gospodarką odpadami obarczone jest sankcjami karnymi, a w przypadku braku prowadzenia ewidencji przewidziane są kary BDO, które mogą wynosić od 1000 złotych aż do 1 000 000 złotych. Kara administracyjna jest wymierzana w drodze decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Są to bardzo wysokie kary dlatego lepiej nie lekceważyć obowiązku i zadbać o rzetelne i terminowe prowadzenie ewidencji w BDO.

* Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO).

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 399*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 249*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 399*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 299*

Konsultacje BDO

Usługa obejmuje 60 minutową indywidualną konsultację z zakresu BDO dotyczącą Twojego problemu.

od 299*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Dyrektywa SUP

Dyrektywa SUP dla gastronomii i jednostek handlowych — najważniejsze obowiązki

Dyrektywa SUP w Polsce  Rok 2023 był rokiem, w którym w Polsce zaczęto wdrażać obowiązki związane tzw. dyrektywą plastikową. Jednak nie wszystkie...
Jak sprawdzić numer BDO

Jak sprawdzić numer BDO?

Jak sprawdzić numer BDO — jako że temat BDO jest nadal stosunkowo świeży, wielu przedsiębiorców ma bardzo małą wiedzę w zakresie obowiązków...
Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku — czyli wszystkie podstawowe informacje o rejestracji w systemie BDO. W artykule tym opiszę proces rejestracji w...
Kary BDO

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć?

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć? To najczęstsze pytanie, jakie otrzymuję od osób, które szukają u mnie pomocy w sprawach związanych z...
Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO — tytuł tego artykułu, nie został wybrany przypadkowo. W związku z konsultacjami, jakie prowadzę...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.
  * Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez BIONES sp. z o.o. m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności

  * This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.