BDO wulkanizacja — czy wulkanizacja musi mieć BDO?

by | 23 March 2023

Na wstępie wyjaśnię czym jest system BDO. W ustawie o odpadach znajdziemy zapis, że BDO to system teleinformatyczny,  w którym gromadzone są dane m.in. o podmiotach wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, wytwarzających odpady czy jednostkach zajmujących się gospodarką odpadami. Czy znając przeznaczenie systemu BDO jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie: Czy wulkanizacja podlega pod wpis do BOD? Odpowiedź na to oraz kilka innych często pojawiających się pytań, rozwinę w dalszej części artykułu. Zapraszam do lektury

Czy wulkanizacja musi mieć BDO?

W kontekście BDO musimy rozpatrzeć to w dwóch przypadkach. Na wstępie wspomniałam, że system BDO gromadzi dane m.in o podmiotach wprowadzających produkty oraz wytwarzających odpady. Właśnie na tych dwóch zagadnieniach chciałam się skupić. 

Bez wątpliwości można stwierdzić, że podczas świadczenia usług wymiany opon, zostają zużyte opony, nienadające się do dalszego użytkowania. W wyniku świadczenia usług wytwórcą odpadów staje się podmiot, który taką usługę świadczy. Oznacza to, że firma, która wymienia opony, staje się odpowiedzialna za dalsze zagospodarowanie odpadów.

W przypadku działalności wulkanizacji nie można zapomnieć również o takich odpadach jak złom (zużyte ciężarki), czyściwo czy opakowania po kleju.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  jasno określa, którzy wytwórcy odpadów są zobowiązani do uzyskania wpisu w BDO. Są to wytwórcy, którzy wytwarzają odpady inne niż komunalne oraz są zobowiązani do ich ewidencjonowania. 

W przypadku wytwarzania przez podmiot odpadów tj. zużyte opony ustawodawca nie przewidział, żadnych zwolnień. Oznacza to, że prowadząc działalność w tym zakresie, firma powinna być zarejestrowana w systemie BDO.

Kolejny ważny aspekt, będzie dotyczył tych firm, które importują lub sprowadzają z UE do Polski, opony. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej określa, kogo należy uznać za wprowadzającego produkty, a w załączniku 4a do tej ustawy znajdziemy dokładną listę produktów, która zobowiązuje do rejestracji w BDO. W punktach 3,4 oraz 5 ww. załącznika znajdują się szczegółowe informacje dot. rodzajów opon z określonym PKWiU. Poniżej zamieszczam tabelę ze wszystkimi produktami zawartymi w załączniku 4a.

katalog produktow podlegajacych oplacie produktowej.pages

Na tej podstawie jasno możemy stwierdzić, że wulkanizacja, która sprowadza do kraju opony i oferuję je swoim klientom, powinna zarejestrować swoją działalność w systemie BDO. Nie ma tu znaczenia czy sprowadzane opony są nowe, czy używane, nie ma znaczenia także ich ilość.

Poza wpisem do rejestru BDO należy pamiętać o innych obowiązkach nałożonych przez ustawodawcę, takich jak raportowanie roczne ilości wprowadzanych opon oraz uiszczanie związanych z tym opłat produktowych. 

Kiedy nie trzeba składać sprawozdania BDO?

Po uzyskaniu wpisu do rejestru BDO, obowiązki przedsiębiorcy się nie kończą. Należy pamiętać o prowadzeniu ewidencji oraz składaniu sprawozdań rocznych. W przypadku wulkanizacji może to dotyczyć zarówno sprowadzanych opon, jak i wytworzonych odpadów. 

Wśród moich klientów często pojawia się pytanie, kiedy nie trzeba składać sprawozdania BDO? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Marszałkowie województw nie wymagają składania sprawozdania w przypadku, gdy w danym roku, którego dotyczy sprawozdanie, przedsiębiorstwo nie wytworzyło żadnych odpadów, ani nie wprowadzało produktów. Jednak z mojego doświadczenia wiem, że w takich przypadkach warto złożyć tzw. sprawozdanie zerowe. Jest to jasny sygnał dla urzędu, że firma nie zapomniała o obowiązku sprawozdawczości, a w wyniku prowadzonej działalności nie powstały przesłanki do złożenia pełnego sprawozdania. Składanie sprawozdań zerowych jest również pomocne podczas ew. kontroli, ponieważ w takich przypadkach przedsiębiorca nie musi składać wyjaśnień uzasadniających brak złożenia sprawozdania.

Jak wypełnić wniosek BDO wulkanizacja?

Aby wypełnić wniosek BDO, należy zalogować się do systemu BDO pod adresem www.rejestr-bdo.mos.gov.pl. Logowanie odbywa się za pośrednictwem dowodu elektronicznego lub profilu zaufanego. Po uzyskaniu dostępu do systemu z lewej strony należy wybrać zakładkę WNIOSKI, a następnie przycisk + NOWY WNIOSEK. W następnych krokach trzeba będzie uzupełnić dane identyfikacyjne podmiotu oraz odpowiednie tabele dotyczące prowadzonej działalności.

rejestr bdo wpis

Który dział BDO wypełnia warsztat samochodowy?

Dokonując wpisu do rejestru BDO należy uzupełnić odpowiednie działy. Wulkanizacja, a także warsztat samochodowy, który również świadczy usługi wulkanizacyjne powinien wypełnić dane w dziale XII rejestru BDO jako wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. Natomiast w przypadku sprowadzania do kraju opon należy uzupełnić dane w dziale II.

Czy opony są odpadem niebezpiecznym?

Zgodnie z katalogiem odpadów ustalonym Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku opony nie są zaklasyfikowane jako odpad niebezpieczny i mogą być magazynowane w miejscu wytworzenia do 3 lat.

Czy wulkanizator ma obowiązek przyjąć stare opony?

Na tak zadane pytanie nałożyłoby spojrzeć, analizując dwa osobne przypadki. Załóżmy, że w pierwszym przypadku osoba „z ulicy” chciałaby zostawić swoje zużyte opony u wulkanizatora.  W takiej sytuacji nie ma on obowiązku ich przyjęcia. Nie ma żadnych przepisów, które nakładałby na zakłady wulkanizacyjne obowiązek przyjmowania zużytych opon. Warto kierować takie osoby do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

Inaczej należałoby spojrzeć na sytuację, w której wulkanizator dokonuje wymiany opon dla swojego klienta, a w wyniku takiej usługi pozostają do zagospodarowania zużyte opony, które nie nadają się już do dalszej eksploatacji. Tu przytoczę jeszcze raz zapis z ustawy o odpadach, który mówi, że wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę. Oznacza to, że dalsze zagospodarowanie i koszty z tym związane ponosi wulkanizator.

bdo wulkanizacja

BDO wulkanizacja – ważne!

Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę przytoczone w powyższym artykule przykłady, z całą pewnością możemy stwierdzić, że wulkanizacja powinna mieć wpis w BDO. Jednak na samym wpisie do rejestru BDO obowiązki wulkanizatora się nie kończą. Należy pamiętać o prowadzeniu ewidencji, czy to w zakresie wprowadzonych produktów, czy wytwarzanych odpadów oraz o corocznej sprawozdawczości w systemie BDO. Nie warto bagatelizować tych obowiązków, ponieważ ustawodawca przewidział liczne sankcje za nieprzestrzeganie przepisów związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Przewidziane kary za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków to grzywna, administracyjna kara pieniężna, a nawet areszt w zależności od przewinienia. Trzeba też podkreślić, że kwoty kar pieniężnych mogą sięgać nawet 1 mln złotych.

* powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO)

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 399*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 249*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 399*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 299*

Konsultacje BDO

Usługa obejmuje 60 minutową indywidualną konsultację z zakresu BDO dotyczącą Twojego problemu.

od 299*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Jak sprawdzić numer BDO

Jak sprawdzić numer BDO?

Jak sprawdzić numer BDO — jako że temat BDO jest nadal stosunkowo świeży, wielu przedsiębiorców ma bardzo małą wiedzę w zakresie obowiązków...
Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów — co to takiego?

W moich wpisach na blogu można znaleźć artykuł dotyczący ewidencji odpadów. Wspomniałam tam również, że ewidencję dzielimy na: pełną ewidencję...
Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku — czyli wszystkie podstawowe informacje o rejestracji w systemie BDO. W artykule tym opiszę proces rejestracji w...
Kary BDO

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć?

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć? To najczęstsze pytanie, jakie otrzymuję od osób, które szukają u mnie pomocy w sprawach związanych z...
Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO — tytuł tego artykułu, nie został wybrany przypadkowo. W związku z konsultacjami, jakie prowadzę...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.
    * Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez BIONES sp. z o.o. m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności

    * This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.

    error: Zawartość tej strony jest chroniona!