Rejestracja BDO po terminie – kiedy i jak dokonać wpisu

by | 07 November 2022

Rejestracja BDO po terminie – kogo dotyczy?

Na wstępie chciałam przybliżyć, kogo dotyczy obowiązek uzyskania wpisu do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.  

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, w art. 50 mamy informację dotyczącą podmiotów zobowiązanych do wpisu i są to mi.in.:

 • przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami, które m.in. wytwarzają, zbierają, przetwarzają odpady oraz są zobowiązane do prowadzenia ewidencji tych odpadów
 • firmy, które produkują lub importują puste opakowania albo nabywają je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od podmiotów z obszaru UE)
 • przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach.
 • przedsiębiorców, którzy eksportują lub w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy wysyłają poza granice kraju produkty w opakowaniach oraz puste opakowania
 • przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju baterie lub akumulatory
 • przedsiębiorcy wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • importerzy i wewnątrzwspólnotowi dostawcy aut
 • prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową

Jako że art. 50 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 dość niejasno opisuje podmioty zobowiązane do wpisu, postaram się wyjaśnić kogo w praktyce, będzie dotyczył ten obowiązek. 

Obowiązek wpisu do BDO obejmuje m.in.:

 • sklepy internetowe, które wysyłają swoje produkty do klienta na terenie kraju, ale również poza kraj
 • placówki gastronomiczne, wydające posiłki na wynos
 • sklepy, które dostarczają swoje produkty do klienta i zabezpieczają swoje produkty do transportu np. sklepy meblowe
 • prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego pakujący produkty w tych jednostkach – dotyczyć to będzie sklepów o powierzchni powyżej 500 m2 lub sieci sklepów o łącznej powierzchni powyżej 5000 m2
 • wprowadzający po raz pierwszy na rynek krajowy pojazdy
 • wprowadzający po raz pierwszy na rynek krajowy sprzęt elektryczny i elektroniczny – dotyczy to importujących oraz wewnątrzwspólnotowych dostawców
 • wytwórców odpadów, czyli np. placówki medyczne, salony kosmetyczne, w których świadczone są usługi medycyny estetycznej, zakłady produkcyjne, firmy remontowo-budowlane czy warsztaty samochodowe

Z doświadczenia wiem, że każdy biznes jest inny i przedsiębiorcy mają problem z jednoznacznym określeniem czy podlegają temu obowiązkowi. Jeżeli Ty również masz wątpliwości w tym zakresie – zapraszam do kontaktu. Pomogę rozwiać Twoje wątpliwości. 

Rejestracja w BDO po terminie – kiedy dokonać wpisu?

Zgodnie z już cytowaną ustawą o odpadach obowiązek wpisu jest wymagany jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Ważne! Nie dotyczy to samej rejestracji działalności w CEIDG czy KRS, a faktycznego rozpoczęcia działalności, która będzie wymagała wpisu do rejestru BDO.  

W przypadku zaniechania i niedopełnienia wymogów ustawodawcy należy uregulować swoje zobowiązania względem BDO niezwłocznie. Z mojego doświadczenia wynika, że większość przedsiębiorców, którym pomagam w obsłudze BDO, nie była świadoma obowiązku rejestracji w systemie, a co za tym idzie, nie dokonała wpisu na czas. Jeżeli w Twoim przypadku jest podobnie, dokonaj wpisu w systemie BDO niezwłocznie, aby uniknąć niepotrzebnych kar, które mogą być naprawdę dotkliwe. 

Rejestracja BDO po terminie

Rejestracja BDO po terminie – ważne!

Pamiętaj! W przypadku zaniechania i niedopełnienia wymogów ustawodawcy należy uregulować swoje zobowiązania względem BDO niezwłocznie, dlatego dokonaj wpisu w systemie BDO jak najszybciej, aby uniknąć niepotrzebnych kar, które mogą być naprawdę dotkliwe. 

Rejestracja BDO po terminie – jak dokonać rejestracji?

Aby dokonać rejestracji w BDO po terminie, nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty i robi się to za pomocą tego samego formularza co w przypadku rejestracji przed rozpoczęciem działalności. Złożenie wniosku rejestracyjnego odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego po zalogowaniu do platformy BDO którą znajdziecie pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl. Po zalogowaniu do systemu, z menu po lewej stronie wypieramy zakładkę „wnioski”, a następnie „+ Nowy wniosek” i z rozwijanego menu wybieramy „+ Nowy wniosek rejestracyjny”. Jeżeli formularz zostanie wypełniony prawidłowo i nie będzie zawierał żadnych błędów formalnych, w ciągu 30 dni zostanie nadany unikatowy numer BDO, który będzie świadczył o uzyskaniu wpisu w rejestrze.

Warto w ty miejscu wspomnieć, że obowiązki przedsiębiorcy nie kończą się na rejestracji w BDO.  Po uzyskaniu numeru rejestrowego przedsiębiorca powinien złożyć wszystkie zaległe sprawozdania BDO.  Kogo dotyczą sprawozdania i dlaczego warto je złożyć nawet po terminie opisałam w artykule sprawozdanie BDO po terminie – zachęcam do przeczytania. 

Jak sie zarejestrowac w BDO

Wpis do BDO po terminie – ile kosztuje?

W przypadku rejestracji firmy w systemie BDO, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, opłata może być wymagana. Należy podkreślić, że opłata nie będzie obejmowała wszystkich podmiotów, które są zobowiązane do wpisu.

Obowiązek uiszczenia opłaty rejestrowej będzie dotyczył:

 • wprowadzających opakowania
 • wprowadzających produkty w opakowaniach
 • eksporterów  oraz wewnątrzwspólnotowych dostawców opakowań, oraz produktów w opakowaniach
 • wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • wprowadzających baterie i akumulatory
 • wprowadzających produkty tj. oleje, smary, opony

Wysokość opłaty rejestrowej BDO jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

 • 100 zł – dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniający mniej niż 10 pracowników oraz generujący obrót roczny netto nieprzekraczający 2 mln euro)
 • 300 zł  – dla pozostałych przedsiębiorców

Przy rejestracji w BDO po terminie warto zaznaczyć, że nie uiszcza się opłaty za lata poprzednie, w których firma działała bez wymaganego wpisu.

Kara za brak wpisu w BDO

Warto mieć świadomość, że ustawodawca również uregulował kwestie związane z wysokością kar za brak wpisu w BDO. Sankcje te mogą być bardzo dotkliwe i w zależności od wykroczenia kształtują się następująco: 

 • kara za brak  złożonego wniosku o wpis do rejestru,  o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – areszt albo grzywna
 • kara za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • kara za gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru – areszt albo grzywna
 • kara za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • kara za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł

BDO rejestracja po terminie – jak uniknąć kary?

BDO jak uniknąć kary – Przede wszystkim należy uzyskać wpis do rejestru niezwłocznie, nawet gdy dana działalność jest już prowadzona bez wymaganej rejestracji. Karę na przedsiębiorcę może nałożyć Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, gdy w wyniku kontroli danego przedsiębiorstwa ujawni nieprawidłowości i braki względem rejestru BDO. Dlatego tak ważne jest, aby uzyskać wpis jeszcze przed ewentualną kontrolą. Warto wspomnieć, że orzecznictwo sądowe wskazuje, że organy kontroli powinny wziąć pod uwagę całokształt okoliczności działania podmiotu i dopiero na podstawie takiej oceny podejmować decyzje o nakładaniu sankcji. 

Znane są przypadki, że nawet po ujawnianiu nieprawidłowości podczas kontroli i nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej na przedsiębiorcę, kara taka została uznana za niecelową. Jednak uniknięcie kary wymaga wejścia na drogę sądową i w dużej mierze zależy od okoliczności ujawnienia nieprawidłowości. Dlatego tak ważne jest, aby zarejestrować swoje przedsiębiorstwo w BDO nawet po terminie, a w skrajnych przypadkach wręcz w trakcie trwania kontroli WIOŚ. 

* powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO)

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 399*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 249*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 399*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 299*

Konsultacje BDO

Usługa obejmuje 60 minutową indywidualną konsultację z zakresu BDO dotyczącą Twojego problemu.

od 299*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Dyrektywa SUP

Dyrektywa SUP dla gastronomii i jednostek handlowych — najważniejsze obowiązki

Dyrektywa SUP w Polsce  Rok 2023 był rokiem, w którym w Polsce zaczęto wdrażać obowiązki związane tzw. dyrektywą plastikową. Jednak nie wszystkie...
Jak sprawdzić numer BDO

Jak sprawdzić numer BDO?

Jak sprawdzić numer BDO — jako że temat BDO jest nadal stosunkowo świeży, wielu przedsiębiorców ma bardzo małą wiedzę w zakresie obowiązków...
Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów — co to takiego?

W moich wpisach na blogu można znaleźć artykuł dotyczący ewidencji odpadów. Wspomniałam tam również, że ewidencję dzielimy na: pełną ewidencję...
Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku — czyli wszystkie podstawowe informacje o rejestracji w systemie BDO. W artykule tym opiszę proces rejestracji w...
Kary BDO

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć?

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć? To najczęstsze pytanie, jakie otrzymuję od osób, które szukają u mnie pomocy w sprawach związanych z...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.
  * Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez BIONES sp. z o.o. m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności

  * This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.