Usługi gastronomiczne w świetle BDO

by | 04 January 2021

Usługi gastronomiczne podlegają pod wpis do BDO.

Prowadząc usługi gastronomiczne tj.: pizzerie, restauracje, catering czy kawiarnie, w świetle przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do rejestracji w systemie BDO.

Numer BDO powinieneś uzyskać przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli jednak już prowadzisz działalność, wpis do BDO powinieneś uzyskać jak najszybciej! 

Usługi gastronomiczne podlegają pod wpis do BDO w związku z wytwarzaniem odpadów innych niż komunalne np. nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze czy przeterminowana i nienadająca się do spożycia żywność. Są to odpady, które powinieneś zgłosić w dziale XII wniosku o wpis do rejestru BDO.

Jeżeli twoim odpadem jest np. przeterminowana i nienadająca się do spożycia żywność w ilości do 100 kg rocznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, jesteś zwolniony z prowadzenia ewidencji i nie musisz starać się o wpis w BDO. Jeżeli wytwarzasz inne odpady w niewielkich ilościach takie jak opakowania z kartonu i tektury czy opakowania z tworzyw sztucznych, najprawdopodobniej także jesteś zwolniony z prowadzenia ewidencji. Warto sprawdzić limity!

Wytwarzając odpady inne niż wymienione w przytoczonym wyżej rozporządzeniu lub w większej ilości, wpis jest obowiązkowy.

Prowadząc działalność gastronomiczną związaną z wydawaniem żywności na wynos, musisz także wiedzieć, że jesteś wprowadzającym produkty w opakowaniach. Jako wprowadzający produkty w opakowaniach będziesz podlegać pod wpis do BDO w dziale VI tab. 4. Opakowaniem twoim będzie przy wydawaniu pizzy – pudełko kartonowe, przy sprzedawaniu kanapek- folia, którą kanapka jest owinięta, przy wydawaniu obiadu – pudełko styropianowe. W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się, albo nie uznaje się za opakowanie, znajdziesz katalog wszystkich materiałów, które zaliczmy do opakowań.

Prowadząc kawiarnię również będziesz podlegać pod wpis do BDO w dziale VI tab. 4, jeżeli wydajesz napoje w plastikowych lub papierowych kubkach, a ciastka podajesz na tekturowych podkładach.

W tym wypadku nie ma znaczenia ilość wprowadzonych produktów w opakowaniach, ustawodawca niestety nie przewidział tu żadnych zwolnień.

Jak uzyskać wpis w BDO?

Wpis do BDO uzyskasz, logując się na stronie: www.rejestr-bdo.gov.pl. Jako wytwórca odpadów nie ponosisz z tego tytułu żadnych opłat. 

W przypadku rejestracji jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach musisz uiścić opłatę rejestrową. Dla mikro przedsiębiorców opłata wynosi 100 zł, a dla pozostałych przedsiębiorców 300 zł. Warto wiedzieć, że do końca lutego każdego roku jesteś zobowiązany wpłacać opłatę roczną w tej samej wysokości. Opłaty rocznej nie wpłaca się w roku, w którym wniesiono opłatę rejestrową.

Podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach mają również obowiązek:

  • prowadzenia ewidencji wprowadzonych opakowań, ich rodzaju i wagi
  • składania raz w roku sprawozdania o produktach w opakowaniach do 15 marca każdego roku
  • umieszczania numeru rejestrowego na paragonach, fakturach i dokumentach związanych z BDO
  • prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych lub uiszczania opłaty za kampanie 
  • osiągania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych lub uiszczania opłaty produktowej.

Kary w BDO

Za brak wpisu, mimo nałożonego na przedsiębiorcę obowiązku rejestracji w systemie, ustawodawca przewidział kary w wysokości od 5 tys. do 1 mln. Kara może zostać nałożona również za wpis niezgodny ze stanem faktycznym, za nieumieszczanie na dokumentach indywidualnego nr BDO czy nieskładanie sprawozdań.

BDO to nadal nowy system, który dla wielu przedsiębiorców jest dużym wyzwaniem. To także dodatkowy obowiązek, o którym przedsiębiorcy dowiadują się dopiero teraz. Warto wiedzieć, że rejestr BDO został stworzony na podstawie ustaw, które obowiązują już od wielu lat.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu. Chętnie Tobie pomogę!

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja w BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 299*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 199*

Sprawozdawczość BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 349*

Aktualizacja wpisu w BDO Wykreślenie z rejestru BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 199*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 349*
NUMER_REJESTROWY_BDO

Numer BDO – Sprawdź, na jakich dokumentach musi się znaleźć!

Numer BDO — kto musi go posiadać Indywidualny numer BDO nadawany jest podmiotom, które dokonały rejestracji w systemie BDO, czyli bazie danych o...
Handel samochodami a BDO

Handel samochodami a BDO

Handel samochodami a BDO. Rejestr BDO — Obowiązek importera samochodów. Jeżeli handlujesz sprowadzonymi samochodami powinieneś zapoznać się z...
SPRAWOZDANIE BDO PO TERMINIE

Sprawozdanie BDO po terminie

Sprawozdanie BDO po terminie — kogo dotyczy? Podmioty zarejestrowane w systemie BDO mają obowiązek złożyć raz w roku w terminie do dnia 15 marca za...
KPO (Karta Przekazania Odpadów) - Jak wystawić

Jak wystawić KPO (Karta Przekazania Odpadów) ?

Zaczynając pracę w systemie BDO, warto wiedzieć jak prawidłowo wystawić KPO Kartę Przekazania Odpadów. Zapoznaj się z instrukcją i stwórz swoją...
JAK SPRAWDZIC WPIS BDO

Jak sprawdzić czy firma posiada wpis do BDO?

Krótka instrukcja "Jak sprawdzić, czy firma posiada wpis do BDO?" Jak sprawdzić czy firma posiada wpis do BDO i gdzie znaleźć jej numer rejestrowy?...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.